کلیدواژه‌ها = نشخوار فکری
اثربخشی طرحواره درمانی بر نشخوار فکری، افسردگی و کارکرد شخصیت زنان مبتلاء به پرخوری عصبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

10.22059/japr.2024.363123.644695

فرزین باقری شیخانگفشه؛ فرشته رضازاده خلخالی؛ وحید صوابی نیری؛ مریم ذوالفقارنیا؛ ناهید میکلانی


بررسی نقش واسطه ای نشخوار فکری در رابطه بین نشانگان اختلال شخصیت مرزی و رفتارهای خودجرحی در دانش آموزان دوره متوسطه

دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 85-98

10.22059/japr.2023.341515.644234

فائزه بابااحمدی میلانی؛ کسری مومنی؛ فاطمه دهقانی آرانی؛ یاسمن بیرم وند؛ شراره ستوده مرام؛ راضیه صفاری فرد


اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر نشخوار فکری، خودانتقادگری و افکار خودآیند منفی دانشجویان دارای تجربۀ شکست عشقی

دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 361-376

10.22059/japr.2022.325539.643868

مصطفی پیمبری؛ محسن منصوبی فر؛ ناهید هواسی سومار؛ آرزو تاری مرادی؛ محمدرضا بلیاد


تأثیر سبک پردازش عینی در مقابل سبک پردازش انتزاعی بر ظرفیت حافظة ‌کاری در نشخوار فکری شدید

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 271-291

10.22059/japr.2022.326769.643903

بهرام سهیلی فرد؛ مریم عباسی سورشجانی؛ مسعود غلامعلی لواسانی