دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-203 
3. بررسی میزان مشارکت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی با استفاده از روش آموزش کلاس معکوس

صفحه 35-49

مصطفی بهمنی؛ محمد جوادی پور؛ رضوان حکیم زاده؛ کیوان صالحی؛ سیدبهنام علوی مقدم


5. قابلیت تبیین زبان در نظریه ذهن کودکان با اختلال طیف اتیسم

صفحه 69-77

کیانا تقی خان؛ سعید حسن زاده؛ سهیلا خداوردیان


7. ویژگی های روانسنجی نسخة فارسی پرسشنامة حافظه فعال بزرگسالان

صفحه 97-112

علی اکبر ارجمندنیا؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ زهرا حاجیان؛ سمانه ملکی


10. طراحی مدل کاهش ضایعات برنامه درسی در آموزش های فنی و حرفه ای

صفحه 145-165

رضاعلی طرخان؛ رضوان حکیم زاده؛ مرضیه دهقان؛ کیوان صالحی


11. ساخت و اعتباریابی مقیاس ایرانی چالش های میانسالی

صفحه 167-180

عباس روزبهانی؛ مهناز علی اکبری دهکردی