دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-158 
2. دیدگاه معلمان،والدین، مشاوران مدارس و دانش آموزان نسبت به مؤلفه های مدرسه تاب آور: یک مطالعه کیفی

صفحه 19-33

لیلا افضلی؛ الهه حجازی؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ جواد اژه‌ای؛ غلامعلی افروز


4. بهبود توجه انتخابی افراد سالم با استفاده از تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مکرر

صفحه 53-65

فهیمه سادات حسینی بهارانچی؛ رضا رستمی؛ هادی بهرامی احسان