دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-134 
1. رفتار زورگویی معلمان نسبت به دانش‌آموزان و بررسی شیوع آن در مدارس شهر تهران

صفحه 1-22

ندا ابراهیمی مقدم؛ حسین خنیفر؛ کمال درانی؛ نوروز علی کرمدوست


2. تفکیک افسردگی مزمن از غیرمزمن براساس دو سازه بیش‌کنترل‌گری و پیوند اجتماعی

صفحه 23-42

خدیجه علوی؛ محمد علی اصغری مقدم؛ عباس رحیمی نژاد؛ حجت الله فراهانی


5. اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر احساس تنهایی زنان آسیب دیده از خیانت

صفحه 73-82

سحر صمدی کاشان؛ منصوره حاج حسینی؛ احمد به پژوه؛ محمد صادق زمانی زارچی