دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-193 
3. شبکه حالت پیش‌فرض مغز: مروری بر تاریخچه، ساختار تشریحی و کارکردها

صفحه 47-65

10.22059/japr.2019.270470.643079

رضا رستمی؛ زینب خجوی؛ عبدالرحمن رستمیان؛ غلامعلی حسین زاده دهکردی؛ نیما قربانی؛ حجت الله فراهانی


8. مقایسه اثربخشی درمان روایت‌مدار و ACT، بر کیفیت زندگی و اضطراب وجودی سالمندان

صفحه 133-146

10.22059/japr.2019.279683.643240

میثم عبداله پور؛ فریبا حافظی؛ پروین احتشام زاده؛ فرح نادری؛ رضا پاشا