دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-193 
شبکه حالت پیش‌فرض مغز: مروری بر تاریخچه، ساختار تشریحی و کارکردها

صفحه 47-65

10.22059/japr.2019.270470.643079

رضا رستمی؛ زینب خجوی؛ عبدالرحمن رستمیان؛ غلامعلی حسین زاده دهکردی؛ نیما قربانی؛ حجت الله فراهانی