کلیدواژه‌ها = پدیدارشناسی
شناسایی فرآیند یاددهی-یادگیری در بستر الکترونیک دانشگاه تهران: یک مطالعه پدیدارشناختی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1403

10.22059/japr.2023.353563.644500

راضیه صفاری فرد؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ الهه حجازی؛ فاطمه نارنجی ثانی


واکاوی عوامل خطر و محافظ در زنان اقدام کننده به خودکشی: یک رویکرد پدیدارشناختی

دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 19-38

10.22059/japr.2022.325677.643874

سپیده کیانزاد؛ حمید طاهر نشاط دوست؛ حسینعلی مهرابی؛ سید غفور موسوی


واکاوی تجارب و واکنش‌های ارتباطی زوجین در قرنطینۀ خانگی بیماری کووید-19 مطالعه‌ای پدیدارشناسانه

دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 249-269

10.22059/japr.2022.321654.643809

فریناز عمادی؛ جوانا بنیتو گمز؛ صدیقه احمدی؛ سمانه خزاعی؛ سحر غفوری


مطالعه پدیدارشناختی مدرسه طبیعت و پیامدهای آن در رشد عاطفی و اجتماعی کودکان

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 117-136

10.22059/japr.2020.258514.642856

منصوره حاج حسینی؛ فاطمه آزاد؛ الهام سادات ناجی