دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-179 
2. پیش بینی سلامت روان بر اساس مولفه های رضایت شغلی و نشاط معنوی

صفحه 17-30

ابوذر دهداری؛ غلامعلی افروز؛ باقر غباری بناب؛ مسعود آذربایجانی


5. بررسی نگرش معلمان زبان انگلیسی درباره کاربرد مدل آموزش معکوس در مدارس ایران

صفحه 61-87

مصطفی بهمنی؛ محمد جوادی پور؛ رضوان حکیم‌زاده؛ کیوان صالحی؛ سیدبهنام علوی‌مقدم


8. اثربخشی درمان شناختی- رفتاری فردی بر ترس از فرایند زایمان در زنان برونگرا و نوروزگرا

صفحه 125-141

گیتا گرامی؛ ﺷﺎﻫﺮخ ﻣﮑﻮﻧﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ؛ ﻣﺴﺘﻮره ﺻﺪاﻗﺖ؛ آﻣﻨﻪ ﻣﻌﺎﺿﺪﯾﺎن


10. اثربخشی مداخلات روان شناختی بر اضطراب حالتی رقابتی و کورتیزول بزاقی دوندگان سرعت نخبه

صفحه 163-179

عبداله طاهری نیام؛ حسن غرایاق زندی؛ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺒﯿﺮی؛ رحمان سوری