نویسنده = مسعود لواسانی
اثربخشی پروتکل یکپارچة درمان فراتشخیصی بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان مضطرب و خودکارآمدی مادران آن‌ها

دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 225-241

10.22059/japr.2022.330196.643986

زهرا علوی؛ سوگند قاسم زاده؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ مسعود لواسانی؛ سمیرا وکیلی


تأثیر سبک پردازش عینی در مقابل سبک پردازش انتزاعی بر ظرفیت حافظة ‌کاری در نشخوار فکری شدید

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 271-291

10.22059/japr.2022.326769.643903

بهرام سهیلی فرد؛ مریم عباسی سورشجانی؛ مسعود غلامعلی لواسانی


ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس هزینه؛ مؤلفه‌ای از نظریۀ انتظار - ارزش

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 107-126

10.22059/japr.2021.299464.643472

مطهره فتاحی؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ زهرا نقش


دیدگاه معلمان،والدین، مشاوران مدارس و دانش آموزان نسبت به مؤلفه های مدرسه تاب آور: یک مطالعه کیفی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 19-33

10.22059/japr.2019.72653

لیلا افضلی؛ الهه حجازی؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ جواد اژه‌ای؛ غلامعلی افروز


مکانیسم‌های دفاعی و جسمانی‌سازی: سلسله مراتب دفاعی موثر بر جسمانی‌سازی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 25-37

10.22059/japr.2018.66775

فاطمه نوربالا؛ نیما قربانی؛ مسعود لواسانی


الگوی ساختاری رابطه دلبستگی به معلم، درگیری تحصیلی و اضطراب امتحان

دوره 8، شماره 3، آبان 1396، صفحه 69-88

10.22059/japr.2017.70994

مسعود غلامعلی لواسانی؛ فرناز مهدی پور مارالانی؛ الهه حجازی