نویسنده = زهرا نقش
ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس هزینه؛ مؤلفه‌ای از نظریۀ انتظار - ارزش

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 107-126

10.22059/japr.2021.299464.643472

مطهره فتاحی؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ زهرا نقش


ارتقا تفکر علمی در کودکان پیش‌دبستانی: طراحی بسته آموزشی مبتنی بر رویکرد تجربی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 31-48

10.22059/japr.2020.283841.643300

لیدا ملک زاده؛ الهه حجازی؛ محمود تلخابی؛ زهرا نقش