نویسنده = زهرا نقش
تعداد مقالات: 9
2. ارتقا تفکر علمی در کودکان پیش‌دبستانی: طراحی بسته آموزشی مبتنی بر رویکرد تجربی

دوره 11، شماره 1، بهار 1399، صفحه 31-48

10.22059/japr.2020.283841.643300

لیدا ملک زاده؛ الهه حجازی؛ محمود تلخابی؛ زهرا نقش