نویسنده = نقش، زهرا
تعداد مقالات: 10
1. ویژگی های روانسنجی مقیاس هزینه؛ مؤلفه ای از نظریه انتظار - ارزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1399

مطهره فتاحی؛ مسعود لواسانی؛ زهرا نقش


3. ارتقا تفکر علمی در کودکان پیش‌دبستانی: طراحی بسته آموزشی مبتنی بر رویکرد تجربی

دوره 11، شماره 1، بهار 1399، صفحه 31-48

10.22059/japr.2020.283841.643300

لیدا ملک زاده؛ الهه حجازی؛ محمود تلخابی؛ زهرا نقش