کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کیفیت زندگی و استرس ادراک شده افراد مبتلا به بیماری عروق کرونری قلب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.22059/japr.2024.360100.644637

اعظم عاشوری؛ حمزه احمدیان؛ شهرام همایونفر


مقایسه اثربخشی درمان روایت‌مدار و ACT، بر کیفیت زندگی و اضطراب وجودی سالمندان

دوره 10، شماره 3، آذر 1398، صفحه 133-146

10.22059/japr.2019.279683.643240

میثم عبداله پور؛ فریبا حافظی؛ پروین احتشام زاده؛ فرح نادری؛ رضا پاشا