دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، اسفند 1400 
اثربخشی ابزارهای مختلف مصاحبه با شاهد عینی صحنۀ جرم در تحکیم حافظه برای دسترسی‌های بلندمدت

صفحه 23-46

10.22059/japr.2022.319720.643773

احمد شاهواروقی؛ هادی بهرامی احسان؛ جواد حاتمی؛ محمدعلی شاهواروقی؛ آرش منجم؛ روی ام. پائولو


تغییرات سبک زندگی، سلامت روان و خشونت علیه زنان در دوران شیوع کرونا

صفحه 345-361

10.22059/japr.2022.316878.643729

مهدی ایمانی؛ زهرا نادری؛ آرزو سلطان محمدی؛ مرجان امام جمعه؛ میلاد شرفی زادگان