دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، 1402 
مقیاس مشکلات سلامت روان‌شناسی نوجوانان-نسخۀ والدین: ساخت و ویژگی‌های فنی اولیه

صفحه 317-331

10.22059/japr.2023.329027.643950

سعید اکبری زردخانه؛ سید سعید سجادی اناری؛ نادر منصور کیایی؛ علی محمد زنگانه؛ محسن جلالت دانش