دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، شهریور 1401 
مروری بر تکنیک‌های طرحواره‌درمانی گروهی

صفحه 17-31

10.22059/japr.2022.331107.644064

محمدرضا جباری؛ غلامعلی افروز؛ کیانوش هاشمیان؛ رضا پورحسین؛ سعید اکبری زردخانه


بررسی اثر تمرینات کم‌خطا و پرخطا بر یادگیری مهارت حرکتی در کودکان: نقش بازپردازش آگاهانه

صفحه 71-93

10.22059/japr.2022.321251.643802

مرتضی همایون نیا فیروزجاه؛ سعید نظری کاکوندی؛ شهین رمضانی؛ میثم بیک؛ فرزانه برمکی


بررسی ارزش تشخیصی فناوری ردیاب چشمی در سنجش سبک دلبستگی در بزرگسالان

صفحه 95-119

10.22059/japr.2022.334520.644101

زهره عبداللهی ابراهیم آبادی؛ فاطمه دهقانی آرانی؛ حجت الله فراهانی؛ عبدالحسین وهّابی