کلیدواژه‌ها = رضایت زناشویی
تعداد مقالات: 20
1. نقش میانجی تعهد زناشویی در رابطه بین ادراک انصاف و رضایت مندی زناشویی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 281-292

10.22059/japr.2021.304979.643553

نسترن مرتضایی؛ سید محمد رضا رضا زاده


7. اثربخشی طرحواره درمانی بر وسواس فکری- عملی و رضایت زناشویی زنان متاهل

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 131-143

10.22059/japr.2017.68337

لیلا بنی ادم؛ شاهرخ مکوندحسینی؛ مستوره صداقت


8. مقایسۀ رضایت زناشویی والدین بر اساس ویژگی و نوع ناتوانی فرزندان

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 67-78

10.22059/japr.2017.62606

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ؛ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ اﻓﺮوز؛ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ارﺟﻤﻨﺪﻧﯿا؛ سوگند قاسم زاده