کلیدواژه‌ها = رضایت زناشویی
تعداد مقالات: 19
5. اثربخشی درمان رویارویی و بازداری از پاسخ (ERP) بر علائم وسواس فکری- عملی و رضایت زناشویی زنان متاهل

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 126-141

لیلا بنی ادم؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ مستوره صداقت


6. اثربخشی طرحواره درمانی بر وسواس فکری- عملی و رضایت زناشویی زنان متاهل

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 131-143

لیلا بنی ادم؛ شاهرخ مکوندحسینی؛ مستوره صداقت


7. مقایسۀ رضایت زناشویی والدین بر اساس ویژگی و نوع ناتوانی فرزندان

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 67-78

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ؛ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ اﻓﺮوز؛ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ارﺟﻤﻨﺪﻧﯿا؛ سوگند قاسم زاده