کلیدواژه‌ها = رضایت زناشویی
بررسی نقش میانجی امنیت روانی در رابطه خودارزشمندی و انسجام خانواده با رضایت از زندگی زناشویی دبیران زن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22059/japr.2023.348899.644385

ابراهیم نامنی؛ سید احمد محمدی حسینی؛ روح الله نامنی؛ علی ارزنده فر


اثربخشی طرحواره درمانی بر وسواس فکری- عملی و رضایت زناشویی زنان متاهل

دوره 8، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 131-143

10.22059/japr.2017.68337

لیلا بنی ادم؛ شاهرخ مکوندحسینی؛ مستوره صداقت


مقایسۀ رضایت زناشویی والدین بر اساس ویژگی و نوع ناتوانی فرزندان

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 67-78

10.22059/japr.2017.62606

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ؛ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ اﻓﺮوز؛ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ارﺟﻤﻨﺪﻧﯿا؛ سوگند قاسم زاده