تعداد مقالات: 446
101. طراحی و تعیین روایی محتوایی و صوری مقیاس هوش معنوی در دانشجویان ایرانی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 39-49

10.22059/japr.2017.61079

محمد خدایاری فرد؛ عبدالله خرمی مارکانی؛ باقر غباری بناب؛ فرامرز سهرابی؛ عنایت اله زمانپور؛ رویا راقبیان؛ غلامعلی افروز؛ ولی اله فرزاد؛ نسرین محمودی؛ بهنوش زینلی زاده؛ نرگس تنکمانی


103. اثر آموزش ذهن آگاهی بر عواطف مثبت و منفی و پیچیدگی عاطفی: بررسی تغییرات در طول زمان

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 39-58

10.22059/japr.2018.66776

رﺿا ﻋﺰﯾﺰی؛ مجید یوسفی افراشته؛ ذکراله مروتی؛ طاهره الهی


104. تاثیر آموزش مسئله محور بر مهارت‌های زندگی دانش‌آموزان دختر پایه هفتم

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 39-56

10.22059/japr.2019.70493

زهرا کریمیان؛ کیوان صالحی؛ رضا نجارنیافیروزجاه؛ علی مقدم زاده


107. آموزش عالی و تربیت دینی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 41-68

10.22059/japr.2013.52351


110. رابطه بین سبک های دلبستگی و سازگاری زوجین با توجه به نقش تعدیل کننده مزاج عاطفی

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 43-61

10.22059/japr.2019.258348.642852

مونا قاضیان؛ محمدعلی بشارت؛ سید محمد رضا رضا زاده


113. تحلیل ساختاری ارتباط احتکار با مشکلات بین فردی: نقش میانجی دشواری در تنظیم هیجان

دوره 10، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 49-67

10.22059/japr.2019.268699.643044

رضا شباهنگ؛ مهرانه شجاعی؛ فرزین باقری شیخانگفشه؛ عباس علی حسین خانزاده؛ منصوره نیکوگفتار


114. بررسی کارآیی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر اعتیاد به اینترنت و دشواری‌های بین فردی در دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

10.22059/japr.2021.310151.643639

مجید فیروزکوهی برنج آبادی؛ مهشید پورحسین؛ محمد قاسمی ارگنه


123. رابطه هوش هیجانی و شفقت به خود در بین دانشجویان دانشگاه یزد

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 47-68

10.22059/japr.2017.65035

سیدعلیرضا افشانی؛ آزاده ابویی


124. شبکه حالت پیش‌فرض مغز: مروری بر تاریخچه، ساختار تشریحی و کارکردها

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 47-65

10.22059/japr.2019.270470.643079

رضا رستمی؛ زینب خجوی؛ عبدالرحمن رستمیان؛ غلامعلی حسین زاده دهکردی؛ نیما قربانی؛ حجت الله فراهانی