دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنی‌سازی بر عاطفه خودآگاه و کیفیت زندگی در مادران دارای کودک با اختلال رشد ذهنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22059/japr.2023.336809.644157

کریم عالی ساری نصیرلو؛ فرح نادری؛ رضوان همائی؛ بهنام مکوندی


الگوی روابط ساختاری بهزیستی‌ روان‌شناختی دانشجویان بر اساس تاب‌آوری شخصی و هوش اجتماعی با میانجیگری نشخوار ذهنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

10.22059/japr.2023.359265.644621

زهرا علیزاده نوحی؛ زهرا اخوی ثمرین؛ حسین قمری


تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر طرحواره درمانی بر کاهش پریشانی روانشناختی نوجوانان طلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22059/japr.2022.89974

فرزانه منجزی؛ اسماعیل اسدپور؛ محسن رسولی؛ کیانوش زهراکار


بررسی نقش میانجی امنیت روانی در رابطه خودارزشمندی و انسجام خانواده با رضایت از زندگی زناشویی دبیران زن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22059/japr.2023.348899.644385

ابراهیم نامنی؛ سید احمد محمدی حسینی؛ روح الله نامنی؛ علی ارزنده فر


بررسی ارتباط سطح فعالیت بدنی با سواد بدنی در کودکان اقوام ایرانی: یک مطالعه میان فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/japr.2023.347479.644353

مجید محمدی؛ محمود شیخ؛ داود حومنیان؛ حسن غرایاق زندی؛ مهرزاد حمیدی


اثربخشی توانبخشی شناختی بر بهبود توجه انتخابی، انعطاف‌پذیری شناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.22059/japr.2023.356966.644578

مریم محمدلو؛ نعمت ستوده؛ راهب قربانی؛ سیاوش طالع پسند


تدوین مدل ساختاری سرمایه روانشناختی بر اساس معنویت با میانجیگری تصویر بدنی در افراد چاق کاندید عمل جراحی چاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1402

10.22059/japr.2023.351317.644452

مریم جواهری محمدی؛ سید علی حسینی المدنی؛ مهرانگیز شعاع کاظمی؛ محمد باقر حبی


مدل یابی پیشرفت تحصیلی براساس راهبردهای بازداری و ارزیابی مجدد شناختی: نقش میانجی انواع درگیری تحصیلی نوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1402

10.22059/japr.2023.337312.644165

منیره خسروی؛ فریده سادات حسینی؛ سوران رجبی


اثربخشی برنامه آموزش مثبت مبتنی بر مدل پرمای سلیگمن بر درگیری و خودکارآمدی دانش‌آموزان در کلاس‌های برخط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1402

10.22059/japr.2023.352761.644485

فهیمه عباسی؛ الهه حجازی؛ رضوان حکیم زاده


مدل پیش‌بینی سازگاری روانی-اجتماعی با بیماری بر اساس استرس ادراک شده و انسجام روانی با میانجی-گری شفقت به خود در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1402

10.22059/japr.2023.338827.644193

فرزانه فروزان فر؛ شیدا جبل عاملی؛ محمد سلطانی زاده؛ سیدمحمدحسن امامی؛ مجتبی انصاری شهیدی


رابطه خودشیفتگی و آمادگی به اعتیاد با نقش حدواسط تجارب شرم و الگوی دلبستگی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

10.22059/japr.2022.350845.644439

حسین شکاری؛ نیما قربانی؛ جان فردریکسون؛ مریم عباسی؛ رضا رستمی


اثربخشی آموزش مادران با رویکرد راه‌حل‌محور بر تعامل مادر-کودک و خودکارآمدی مادر و کودک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

10.22059/japr.2023.357839.644606

سجاد حضرتی؛ عباس امان الهی؛ خالد اصلانی


فراتحلیل پژوهش های داخلی در زمینه اثربخشی مداخله‌های عصب-روانشناختی بر کارکردهای اجرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1402

10.22059/japr.2023.334777.644105

سید قاسم مصلح؛ جواد مصرآبادی؛ عمادالدین احراری


اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری و کیفیت زندگی در مادران دارای کودک با اختلالات یادگیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1402

10.22059/japr.2023.341919.644242

فاطمه نیکخو؛ لیدا ملک زاده؛ رضا علی طرخان؛ معصومه نجفی پازوکی


تعیین ویژگی های روان سنجی و تغییرناپذیری اندازه‌گیری مقیاس فابینگ شریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

10.22059/japr.2023.349223.644398

منوچهر رضائی؛ بلال ایزانلو؛ ناصر عباسی؛ حبیبه بشیرنژاددستجردی


اثربخشی برنامه بازی‌های تعاملی حسی و حرکتی خانواده‌محور بر تقویت مهارت‌های رشدی و حرکتی کودکان 12 تا 24 ماهه با سابقه کم‌وزنی به هنگام تولد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

10.22059/japr.2023.345885.644319

سیده ثریا علوی نژاد؛ غلامعلی افروز؛ محسن شگوهی یکتا؛ علی اکبر ارجمندنیا


اثربخشی درمان هیپنوتیزمی بر ترمیم زخم و استرس ادراک شده بیماران پس از جراحی شکمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1402

10.22059/japr.2023.334615.644100

سید حامد واحدی اردکانی؛ شیرین کوشکی؛ محمد اورکی؛ آمنه سادات کاظمی


نقش واسطه ای مهار هیجانی در تبیین رابطه علی بین دلبستگی به والدین و همسالان با اضطراب اجتماعی در نوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

10.22059/japr.2023.343756.644283

محبوبه اکبری؛ پگاه فرخ زاد؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


اثربخشی کیفیت زندگی درمانی بر استرس ادراک شده و سرمایه‌ روان‌شناختی زنان مراقب سالمند شهرستان اردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.22059/japr.2023.343902.644287

فرزانه شفق؛ زهرا یوسفی؛ غلامرضا منشئی


ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه ارتکاب مزاحمت اینترنتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.22059/japr.2023.362725.644700

میلاد شرفی زادگان؛ منیژه فیروزی؛ عاطفه فتاحی؛ سارا آل یاسین؛ آرزو سلطان محمدی؛ زهرا نادری