دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر طرحواره درمانی بر کاهش پریشانی روانشناختی نوجوانان طلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22059/japr.2022.89974

فرزانه منجزی؛ اسماعیل اسدپور؛ محسن رسولی؛ کیانوش زهراکار


پیش بینی رفتارهای آشفته خوردن بر اساس کمالگرایی و ترومای دوران کودکی: ارائه الگو تبیینی با نقش میانجی‌ شرم درونی شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1401

10.22059/japr.2023.90585

نازنین حمیدی نژاد؛ بهروز دولتشاهی؛ فریبرز باقری


نقش واسطه‌ای سبک‌های مقابله با تنیدگی در رابطة عزت نفس و بهزیستی هیجانی دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1401

10.22059/japr.2023.90875

علی خدایی؛ هانیه صیادی


مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی هیجان مدار و زوج‌درمانی شناختی_رفتاری بر استرس پس آسیبی زنان آسیب‌دیده از عهدشکنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

10.22059/japr.2023.328175.643932

مریم اسودی؛ ابولفضل بخشی پور؛ بی بی زهره رضوی تبادگان


اثربخشی آموزش توانمندسازی روان‌شناختی بر خودارزشمندی و سرمایه‌های روان‌شناختی زنان سرپرست خانوار شهرستان مرودشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1402

10.22059/japr.2023.328890.643947

فاطمه زارع؛ غلامرضا منشئی؛ نرگس کشتی آرای


ارائه مدل ساختاری پیش‌بینی صمیمت زناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی با میانجی‌گری سبک‌های عشق‌ورزی همدلی و شور در دانشجویان متاهل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1402

10.22059/japr.2023.329292.643952

زهره منصوری؛ فریبرز باقری؛ فریبرز درتاج؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


بررسی نقش اضطراب و افسردگی در پیش بینی ویژگی های اختلال شخصیت مرزی با تعدیل کنندگی درد روانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

10.22059/japr.2023.331374.644023

مهسا سالکی؛ محسن دهقانی؛ محمدعلی مظاهری تهرانی؛ محمود حیدری؛ نسرین اسماعیلیان


اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر استرس ادراک شده و علائم روان‌تنی دانش‌آموزان دارای اختلال‌های روان‌تنی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

10.22059/japr.2023.333973.644087

مریم آقایی؛ امراله ابراهیمی؛ مجتبی انصاری شهیدی