دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. ارزیابی مدل رابطۀ بین ذهن آگاهی و رضایت زناشویی با میانجی-گری همدلی زناشویی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1401

10.22059/japr.2022.320767.643793

رجبی غلامرضا؛ فرزاد کاظمی؛ خدیجه شیرالی نیا


2. اثربخشی آموزش نظریه انتخاب و واقعیت‌درمانی بر کاهش پرخاشگری و هیجانات منفی نوجوانان دختر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1401

10.22059/japr.2022.324308.643851

اعظم نوفرستی؛ گلچهره ساده؛ فریماه فهیم دانش


3. واکاوی تجارب و واکنش‌های ارتباطی زوجین در قرنطینه خانگی بیماری کووید-19: مطالعه پدیدارشناسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1401

10.22059/japr.2022.321654.643809

فریناز عمادی؛ جوانا بنیتو گمز؛ صدیقه احمدی؛ سمانه خزاعی؛ سحر غفوری


4. مقایسه عدم تقارن امواج مغزی مناطق پیشانی بین افراد دارای اختلال وسواس فکری-عملی، افسردگی اساسی و عادی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1401

10.22059/japr.2022.327785.643925

سجاد بشرپور؛ شیرین احمدی


5. اثر بخشی آموزش گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش نشانه‌های قبل از قاعدگی و اضطراب

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1401

10.22059/japr.2022.306278.643579

مونا رضایی؛ عصمت دانش؛ نرگس سلیمی نیا


6. اثربخشی مداخله «نزاکت، احترام و اشتیاق در کار (CREW)» بر ارتقاء سطح انرژی رابطه‌ای و بهزیستی کارکنان با کنترل برون‌گرایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1401

10.22059/japr.2022.321762.643811

حمید رضا عریضی؛ سحر سوادکوهی؛ کریم عسگری


7. مقایسه درمان شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افکار پارانوئیدی در زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1401

10.22059/japr.2022.318049.643739

سعیده صادقی راد؛ پریسا پیوندی؛ فاطمه محمدی شیرمحله؛ مرجان حسین زاده تقوایی؛ احمد برجعلی


8. بررسی روایی و پایایی نسخه ایرانی مقیاس ذهن آگاهی فیلادلفیا (PHLMS) در مراجعین مراکز مشاوره و روان‌درمانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1401

10.22059/japr.2022.319635.643768

بنفشه فرزین‌راد؛ مریم رشیدیان؛ زینب شاکری جویباری؛ ابراهیم دهقانی اشکذری


9. نقش دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین تجربه آزار و نارضایتی از تصویر بدنی دختران نوجوان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1401

10.22059/japr.2022.321110.643801

هانیه حاجی یوسف؛ مهدی دهستانی؛ مهدی درویش ملا


10. اثربخشی آموزش مهارت‌های رفتار درمانی دیالکتیکی بر نشانه‌های اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1401

10.22059/japr.2022.311088.643658

حمید بارانی؛ محبوبه فولاد چنگ


11. مقایسه عملکرد حافظه معنایی در کودکان دارای ناتوانی‌های ویژه یادگیری یک زبانه و دو زبانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.22059/japr.2021.304086.643541

حمزه محمدی؛ جواد حاتمی؛ جمیل منصوری؛ داود مفاخری؛ سروش رنجبر