دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1-396 
ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تعلق پذیری عمومی در دانشجویان

صفحه 113-130

10.22059/japr.2021.299681.643490

طلیعه سعیدی رضوانی؛ فرهاد تنهای رشوانلو؛ هادی صمدیه؛ حسین کارشکی


نقش میانجی‌گری سبک‌های تفکر در رابطه هوش و خلاقیت

صفحه 227-243

10.22059/japr.2021.295897.643418

مهتاب سادات حسینی؛ مرضیه حاجی زادگان؛ زهرا طاهری فر


تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه همدلی کودک و نوجوان (EmQue-CA)

صفحه 263-280

10.22059/japr.2021.304312.643543

ماجده خسروی لاریجانی؛ عذرا محمدپناه اردکان؛ آزاده چوب فروش‌زاده؛ ابراهیم دهقانی اشکذری


خداناباوری و جامعه‌گرایی: شواهدی از یک مطالعه آزمایشگاهی

صفحه 337-351

10.22059/japr.2021.292568.643380

زهرا موسوی؛ عباس بخشی پور رودسری؛ مجید محمودعلیلو؛ مهدی فیضی؛ سید فرشاد فاطمی