نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرام‏سازی اثربخشی آموزش آرام‏ سازی با بیوفیدبک در کاهش اضطراب امتحان دانشجویان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 213-222]
 • آزمون ساخت و رواسازی آزمون تفکر انتقادی: کاربرد نظریه سؤال-پاسخ [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 219-231]
 • آسیب‌شناسی تحلیل مضامین شناختی تجربه زیسته استادان در خصوص کیفیت دوره‌های آموزش مجازی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 115-136]
 • آسیب مغزی تأثیر گروه‌درمانی مبتنی بر توانبخشی شناختی بر حافظه و کارکرد‌های اجرایی افراد دچار آسیب مغزی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 105-126]
 • آلزایمر اثربخشی ورزش هوازی بر کارکردهای عصب روانشناختی بیماران مبتلا به آلزایمر [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 151-162]
 • آموزش رانندگان شرکت واحد تأثیر آموزش مهارت‌های روانی اجتماعی بر مدیریت استرس شغلی و روان‌شناختی رانندگان اتوبوس [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 101-114]
 • آموزش رفتاری والد مقایسه اثربخشی آموزش رفتاری والدین و دارودرمانی بر شدت نشانه های دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی مبتلا به اختلال کاستی توجه/بیش فعالی (AD/HD) و استرس فرزندپروری در مادران آنها [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 1-19]
 • آموزش مهارت های زندگی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی ویژه بزرگ‌سالان شاغل در محیط‌های کاری [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 179-200]

ا

 • ابعاد هویت دانشجویان ارائه مدلی مفهومی برای بهبود شکل گیری هویت دانشجویان [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 183-198]
 • اتیسم اثربخشی برنامه توانبخشی گروهی فلورتایم بر اساس هیجان ابرازشده مادران بر کارکردهای هیجانی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 221-242]
 • اثربخشی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی ویژه بزرگ‌سالان شاغل در محیط‌های کاری [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 179-200]
 • اختلال کاستی توجه/بیش-فعالی مقایسه اثربخشی آموزش رفتاری والدین و دارودرمانی بر شدت نشانه های دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی مبتلا به اختلال کاستی توجه/بیش فعالی (AD/HD) و استرس فرزندپروری در مادران آنها [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 1-19]
 • ادراک شنیداری اثربخشی برنامه توانبخشی شنیداری والدمحور"نوایش" بر توانمندی ارتباطی کودکان خردسال منتظر کاشت حلزون شنوایی: تجربه ای از مداخله به هنگام بر روی کودکان ناشنوای زیر یک سال [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 1-18]
 • ادراک و تجربه زیسته تحلیل مضامین شناختی تجربه زیسته استادان در خصوص کیفیت دوره‌های آموزش مجازی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 115-136]
 • ارتباطات اثربخشی قصه درمانی بر بهبود مهارت‌های ارتباطی و تعاملات اجتماعی کودکان مبتلا به اوتیسم [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 81-104]
 • استدلال سیال طراحی و ساخت آزمون جامع سنجش توانایی‌های شناختی و روانی حرکتی کودکان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 71-101]
 • استرس روان‌شناختی تأثیر آموزش مهارت‌های روانی اجتماعی بر مدیریت استرس شغلی و روان‌شناختی رانندگان اتوبوس [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 101-114]
 • استرس شغلی تأثیر آموزش مهارت‌های روانی اجتماعی بر مدیریت استرس شغلی و روان‌شناختی رانندگان اتوبوس [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 101-114]
 • استرس فرزندپروری مقایسه اثربخشی آموزش رفتاری والدین و دارودرمانی بر شدت نشانه های دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی مبتلا به اختلال کاستی توجه/بیش فعالی (AD/HD) و استرس فرزندپروری در مادران آنها [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 1-19]
 • اشلایرماخر ماهیت فهم در دیدگاه اشلایرماخر و ابعاد روان‌شناختی و تربیتی آن [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 137-154]
 • اضطراب تأثیر تمرینات نوروفیدبک بر کاهش اضطراب ورزشی و افزایش عملکرد ورزشکاران [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 21-37]
 • اضطراب تاثیر گروه درمانی شناختی- رفتاری بر نشخوار ذهنی و اضطراب بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 155-167]
 • اضطراب مقایسه نظریه ذهن در بیماران مبتلا به اختلال های اضطرابی و افراد عادی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 237-247]
 • اضطراب اجتماعی بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی هیجانی بر سازگاری اجتماعی و اضطراب اجتماعی نوجوانان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 69-80]
 • اضطراب امتحان اثربخشی آموزش آرام‏ سازی با بیوفیدبک در کاهش اضطراب امتحان دانشجویان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 213-222]
 • اضطراب ریاضی اثر یادگیری مشارکتی بر اضطراب، نگرش و پیشرفت تحصیلی در ریاضی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 117-132]
 • اضطراب ‌ریاضی تحلیل پدیدارشناسانه اضطراب در درس ریاضی از منظر دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 211-231]
 • اضطراب رقابتی ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه مقیاس اضطراب حالت رقابتی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 25-40]
 • اضطراب و فرسودگی روانی تأثیر گروه‌درمانی مبتنی بر توانبخشی شناختی بر حافظه و کارکرد‌های اجرایی افراد دچار آسیب مغزی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 105-126]
 • اعتیاد ساخت و اعتباریابی «مقیاس ملی سیمای زندگی دانشجویان»: مطالعه مقدماتی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 115-125]
 • اعتبار بررسی ویژگی‌های سنجشی مقیاس نیاز شخصی به ساختار [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 133-150]
 • اعتبار انطباق و اعتباریابی ابزار اندازه گیری مهارت حل مسئله بین‌فردی در کودکان 4 تا 6 سال [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 141-152]
 • اعتبار بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس رضایت مندی زوجیت در گروه معلمان متأهل زن شهر تهران [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 163-179]
 • اعتباریابی انطباق و اعتباریابی ابزار اندازه گیری مهارت حل مسئله بین‌فردی در کودکان 4 تا 6 سال [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 141-152]
 • الگوی ایرانی- اسلامی مقایسه شناخت درمانی مبتنی بر خودگویی بر اساس الگوی ایرانی- اسلامی با شناخت درمانی رایج مبتنی بر خودگویی بر کاهش تعارضات زناشویی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 57-69]
 • الگوی رفتار ارتباطی بررسی الگوی رفتار ارتباطی مسلمانان با دیدگاه های متفاوت [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 169-182]
 • الگوی سرآمدی ارائه الگویی برای خودارزیابی سرآمدی سازوکارهای توسعه‌ای مبتنی بر یادگیری و بهبود عملکرد [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 179-202]
 • الگوی کتل – هورن – کارول طراحی و ساخت آزمون جامع سنجش توانایی‌های شناختی و روانی حرکتی کودکان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 71-101]
 • امکان سنجی امکان سنجی اجرای رویکرد نظریه یادگیری سازنده گرایی در فعالیت های یاددهی _ یادگیری دانش آموزان از دیدگاه دبیران [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 183-197]
 • اندوزش و بازیابی با تاخیر طراحی و ساخت آزمون جامع سنجش توانایی‌های شناختی و روانی حرکتی کودکان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 71-101]
 • انگیزه تحصیلی تحلیل پدیدارشناسانه عوامل موثر در افت انگیزه تحصیلی در دانش‌آموزان مدارس متوسطه [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 235-254]
 • اهمال کاری تحصیلی بررسی رابطه نگرش نسبت به پدر و تعهد به خانواده با اهمال ‌کاری تحصیلی در فرزندان جانبازان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 199-212]
 • اوتیسم اثربخشی قصه درمانی بر بهبود مهارت‌های ارتباطی و تعاملات اجتماعی کودکان مبتلا به اوتیسم [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 81-104]

ب

 • بازی‌درمانی اثربخشی بازی درمان گری با رویکرد کودک‌محور بر مشکلات رفتاری درونی سازی شده کودکان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 223-234]
 • بازی دو بعدی بررسی مقایسه‌ای اثربخشی بازی های ویدیویی سه بعدی و دو بعدی بر سبک های حل مسئله دانشجویان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 165-182]
 • بازی ویدیویی سه بعدی بررسی مقایسه‌ای اثربخشی بازی های ویدیویی سه بعدی و دو بعدی بر سبک های حل مسئله دانشجویان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 165-182]
 • بی‌اشتهایی عصبی مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان شناختی و رفتاری بر تعدیل طرحواره‌های ناسازگار اولیه در بیماران بی‌اشتهایی عصبی با توجه به پیوند والدین [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 147-163]
 • باورهای غیرمنطقی عوامل موثر بر تعلل ورزی: کاربرد تحلیل خوشه ای [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 19-38]
 • باورهای ناامیدی عوامل موثر بر تعلل ورزی: کاربرد تحلیل خوشه ای [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 19-38]
 • بدنساز ارزیابی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی (MBCT) بر تصویر بدنی در ورزشکاران بدنساز مرد [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 127-140]
 • برنامه نوایش اثربخشی برنامه توانبخشی شنیداری والدمحور"نوایش" بر توانمندی ارتباطی کودکان خردسال منتظر کاشت حلزون شنوایی: تجربه ای از مداخله به هنگام بر روی کودکان ناشنوای زیر یک سال [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 1-18]
 • برنامۀ آموزش هوش هیجانی طراحی برنامۀ آموزشی هوش هیجانی و مطالعۀ اثربخشی آن در کاهش مشکلات رفتاری نوجوانان تک‌والد با مشکلات هیجانی و رفتاری [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 49-67]
 • بهوشیاری تأثیر مرگ آگاهی بر میزان بهوشیاری موقعیتی و خودشناسی انسجامی موقعیتی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 201-219]
 • بیوفیدبک اثربخشی آموزش آرام‏ سازی با بیوفیدبک در کاهش اضطراب امتحان دانشجویان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 213-222]

پ

 • پایایی بررسی ویژگی‌های سنجشی مقیاس نیاز شخصی به ساختار [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 133-150]
 • پایایی انطباق و اعتباریابی ابزار اندازه گیری مهارت حل مسئله بین‌فردی در کودکان 4 تا 6 سال [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 141-152]
 • پتانسیل وابسته به رویداد (ERP) اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه در تغییر عملکرد قشر مغز در افراد مبتلا به چاقی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 127-145]
 • پدیدارشناسی تحلیل مضامین شناختی تجربه زیسته استادان در خصوص کیفیت دوره‌های آموزش مجازی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 115-136]
 • پدیدارشناسی تحلیل پدیدارشناسانه اضطراب در درس ریاضی از منظر دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 211-231]
 • پردازش دیداری طراحی و ساخت آزمون جامع سنجش توانایی‌های شناختی و روانی حرکتی کودکان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 71-101]
 • پردازش شنیداری طراحی و ساخت آزمون جامع سنجش توانایی‌های شناختی و روانی حرکتی کودکان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 71-101]
 • پژوهش کیفی تحلیل پدیدارشناسانه اضطراب در درس ریاضی از منظر دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 211-231]
 • پیشرفت تحصیلی بررسی و مقایسه یادگیری ضمنی و پیشرفت تحصیلی در کلاس‌های چندپایه دوره ابتدایی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 41-56]
 • پیشرفت تحصیلی تحلیل پدیدارشناسانه اضطراب در درس ریاضی از منظر دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 211-231]
 • پیشرفت تحصیلی در ریاضی اثر یادگیری مشارکتی بر اضطراب، نگرش و پیشرفت تحصیلی در ریاضی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 117-132]
 • پیش‌کلامی طراحی برنامه آموزش مهارت‌های پیش‌کلامی و بررسی اثربخشی آن بر بهبود مهارت‌های ارتباطی کودکان با اختلال اتیسم عملکرد بالا [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 17-32]
 • پیوند والدینی مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان شناختی و رفتاری بر تعدیل طرحواره‌های ناسازگار اولیه در بیماران بی‌اشتهایی عصبی با توجه به پیوند والدین [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 147-163]

ت

 • تاب‌آوری بررسی رابطه خودکارآمدی و تاب آوری با کیفیت زندگی مادران دارای کودک کم توان ذهنی شهر تهران [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 235-249]
 • تجربه زیسته تحلیل پدیدارشناسانه اضطراب در درس ریاضی از منظر دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 211-231]
 • تحریک مستقیم از روی جمجمه (tDCS) اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه در تغییر عملکرد قشر مغز در افراد مبتلا به چاقی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 127-145]
 • تحلیل خوشه‌ای عوامل موثر بر تعلل ورزی: کاربرد تحلیل خوشه ای [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 19-38]
 • تحلیل عاملی اکتشافی ساخت و اعتباریابی «مقیاس ملی سیمای زندگی دانشجویان»: مطالعه مقدماتی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 115-125]
 • ترس از فرایند زایمان مقایسه اثربخشی درمان های شناختی-رفتاری و تن آرامی بر ترس از فرآیند زایمان در زنان نخست زا [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 203-217]
 • تسامح بررسی الگوی رفتار ارتباطی مسلمانان با دیدگاه های متفاوت [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 169-182]
 • تصویر ‌‌‌بدنی ارزیابی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی (MBCT) بر تصویر بدنی در ورزشکاران بدنساز مرد [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 127-140]
 • تصویرسازی ذهنی تاثیر تصویرسازی ذهنی همراه با تمرین بدنی بر یادگیری و یادداری مهارت‌های حرکتی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 167-178]
 • تصور فرد از خدا پیش‌بینی نشانگان رفتاری بر اساس تصور فرد از خدا در دانشجویان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 221-234]
 • تعادل تأثیر تمرین‌های نوروفیدبک بر تعادل، خستگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 89-100]
 • تعارضات زناشویی مقایسه شناخت درمانی مبتنی بر خودگویی بر اساس الگوی ایرانی- اسلامی با شناخت درمانی رایج مبتنی بر خودگویی بر کاهش تعارضات زناشویی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 57-69]
 • تعاملات اجتماعی اثربخشی قصه درمانی بر بهبود مهارت‌های ارتباطی و تعاملات اجتماعی کودکان مبتلا به اوتیسم [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 81-104]
 • تعلل‌ورزی عوامل موثر بر تعلل ورزی: کاربرد تحلیل خوشه ای [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 19-38]
 • تعلیم و تربیت ماهیت فهم در دیدگاه اشلایرماخر و ابعاد روان‌شناختی و تربیتی آن [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 137-154]
 • تعهد فرسودگی شغلی پرستاران: نقش هوش هیجانی، هوش معنوی و سخت‌کوشی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 1-16]
 • تعهد به خانواده بررسی رابطه نگرش نسبت به پدر و تعهد به خانواده با اهمال ‌کاری تحصیلی در فرزندان جانبازان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 199-212]
 • تفکر انتقادی ساخت و رواسازی آزمون تفکر انتقادی: کاربرد نظریه سؤال-پاسخ [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 219-231]
 • تنظیم هیجانی فرسودگی شغلی پرستاران: نقش هوش هیجانی، هوش معنوی و سخت‌کوشی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 1-16]
 • توانایی های روانی حرکتی طراحی و ساخت آزمون جامع سنجش توانایی‌های شناختی و روانی حرکتی کودکان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 71-101]
 • توانایی های لامسه ای طراحی و ساخت آزمون جامع سنجش توانایی‌های شناختی و روانی حرکتی کودکان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 71-101]
 • توانبخشی شناختی اثربخشی توانبخشی شناختی بر خواندن و حافظه فعال دانش آموزان دارای مشکلات یادگیری خواندن [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 89-100]
 • توانبخشی شناختی تأثیر گروه‌درمانی مبتنی بر توانبخشی شناختی بر حافظه و کارکرد‌های اجرایی افراد دچار آسیب مغزی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 105-126]
 • توجه مقایسه اثربخشی دو روش نوروفیدبک و ذهن آگاهی بر توجه و عملکرد در مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در ورزشکاران نیمه ماهر [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 199-210]
 • تولید گفتار اثربخشی برنامه توانبخشی شنیداری والدمحور"نوایش" بر توانمندی ارتباطی کودکان خردسال منتظر کاشت حلزون شنوایی: تجربه ای از مداخله به هنگام بر روی کودکان ناشنوای زیر یک سال [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 1-18]
 • تئوری انتخاب اثربخشی مداخلۀ مبتنی بر تئوری انتخاب و واقعیت درمانی بر رضایت زناشویی (پژوهش مورد منفرد) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-23]

ج

 • جامعه پسندی بررسی ارتباط فرونشانی احساسات و علائم جسمانی و روانی با توجه به نقش خودشناسی انسجامی، بهوشیاری و شفقت خود، جامعه پسندی و خود مهارگری [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 55-70]

چ

 • چاقی اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه در تغییر عملکرد قشر مغز در افراد مبتلا به چاقی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 127-145]

ح

 • حافظه تأثیر گروه‌درمانی مبتنی بر توانبخشی شناختی بر حافظه و کارکرد‌های اجرایی افراد دچار آسیب مغزی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 105-126]
 • حافظه فعال اثربخشی توانبخشی شناختی بر خواندن و حافظه فعال دانش آموزان دارای مشکلات یادگیری خواندن [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 89-100]
 • حافظه کوتاه مدت طراحی و ساخت آزمون جامع سنجش توانایی‌های شناختی و روانی حرکتی کودکان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 71-101]
 • حل مسئله بررسی مقایسه‌ای اثربخشی بازی های ویدیویی سه بعدی و دو بعدی بر سبک های حل مسئله دانشجویان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 165-182]
 • حل مسئله بین‌فردی انطباق و اعتباریابی ابزار اندازه گیری مهارت حل مسئله بین‌فردی در کودکان 4 تا 6 سال [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 141-152]

خ

 • خستگی تأثیر تمرین‌های نوروفیدبک بر تعادل، خستگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 89-100]
 • خستگی هیجانی ارائه مدل علی روابط سرمایه های روان‌شناختی و هیجانات تدریس: نقش واسطه‌ای خستگی هیجانی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 51-71]
 • خواندن و نوشتن طراحی و ساخت آزمون جامع سنجش توانایی‌های شناختی و روانی حرکتی کودکان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 71-101]
 • خودتنظیمی عوامل موثر بر تعلل ورزی: کاربرد تحلیل خوشه ای [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 19-38]
 • خودتوسعه‌ای تأثیرپذیری سرمایه انسانی از سازوکارهای روانشناختی- رفتاری خودتوسعه‌ای: خودنظم‌دهی، خودمدیریتی، خودرهبری و خودراهبری یادگیری [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 39-54]
 • خودراهبری یادگیری تأثیرپذیری سرمایه انسانی از سازوکارهای روانشناختی- رفتاری خودتوسعه‌ای: خودنظم‌دهی، خودمدیریتی، خودرهبری و خودراهبری یادگیری [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 39-54]
 • خودرهبری تأثیرپذیری سرمایه انسانی از سازوکارهای روانشناختی- رفتاری خودتوسعه‌ای: خودنظم‌دهی، خودمدیریتی، خودرهبری و خودراهبری یادگیری [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 39-54]
 • خودشناسی انسجامی تأثیر مرگ آگاهی بر میزان بهوشیاری موقعیتی و خودشناسی انسجامی موقعیتی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 201-219]
 • خودکارآمدی عوامل موثر بر تعلل ورزی: کاربرد تحلیل خوشه ای [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 19-38]
 • خودکارآمدی بررسی رابطه خودکارآمدی و تاب آوری با کیفیت زندگی مادران دارای کودک کم توان ذهنی شهر تهران [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 235-249]
 • خودکارآمدی هیجانی بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی هیجانی بر سازگاری اجتماعی و اضطراب اجتماعی نوجوانان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 69-80]
 • خودکشی ساخت و اعتباریابی «مقیاس ملی سیمای زندگی دانشجویان»: مطالعه مقدماتی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 115-125]
 • خودگویی مقایسه شناخت درمانی مبتنی بر خودگویی بر اساس الگوی ایرانی- اسلامی با شناخت درمانی رایج مبتنی بر خودگویی بر کاهش تعارضات زناشویی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 57-69]
 • خودمدیریتی تأثیرپذیری سرمایه انسانی از سازوکارهای روانشناختی- رفتاری خودتوسعه‌ای: خودنظم‌دهی، خودمدیریتی، خودرهبری و خودراهبری یادگیری [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 39-54]

د

 • دارودرمانی مقایسه اثربخشی آموزش رفتاری والدین و دارودرمانی بر شدت نشانه های دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی مبتلا به اختلال کاستی توجه/بیش فعالی (AD/HD) و استرس فرزندپروری در مادران آنها [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 1-19]
 • دانش ادراکی طراحی و ساخت آزمون جامع سنجش توانایی‌های شناختی و روانی حرکتی کودکان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 71-101]
 • دانش آموز بررسی رابطه ی عملکرد خانواده با استفاده از شبکه های اجتماعی در دانش آموزان دبیرستانی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 153-165]
 • دانش آموزان پسر تاثیر تصویرسازی ذهنی همراه با تمرین بدنی بر یادگیری و یادداری مهارت‌های حرکتی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 167-178]
 • دانش آموزان متوسطه تحلیل پدیدارشناسانه عوامل موثر در افت انگیزه تحصیلی در دانش‌آموزان مدارس متوسطه [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 235-254]
 • دانشجو بررسی مقایسه‌ای اثربخشی بازی های ویدیویی سه بعدی و دو بعدی بر سبک های حل مسئله دانشجویان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 165-182]
 • دانشجویان اثربخشی آموزش آرام‏ سازی با بیوفیدبک در کاهش اضطراب امتحان دانشجویان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 213-222]
 • دانشجویان علوم پزشکی پیش‌بینی نشانگان رفتاری بر اساس تصور فرد از خدا در دانشجویان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 221-234]
 • دانش کمّی طراحی و ساخت آزمون جامع سنجش توانایی‌های شناختی و روانی حرکتی کودکان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 71-101]
 • درمان تن آرامی مقایسه اثربخشی درمان های شناختی-رفتاری و تن آرامی بر ترس از فرآیند زایمان در زنان نخست زا [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 203-217]
 • درمان شناختی-رفتاری مقایسه اثربخشی درمان های شناختی-رفتاری و تن آرامی بر ترس از فرآیند زایمان در زنان نخست زا [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 203-217]
 • درمان شناختی و رفتاری مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان شناختی و رفتاری بر تعدیل طرحواره‌های ناسازگار اولیه در بیماران بی‌اشتهایی عصبی با توجه به پیوند والدین [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 147-163]
 • دوره ابتدایی بررسی و مقایسه یادگیری ضمنی و پیشرفت تحصیلی در کلاس‌های چندپایه دوره ابتدایی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 41-56]
 • دوره های آموزش مجازی دانشگاه تهران تحلیل مضامین شناختی تجربه زیسته استادان در خصوص کیفیت دوره‌های آموزش مجازی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 115-136]

ذ

 • ذهن آگاهی مقایسه اثربخشی دو روش نوروفیدبک و ذهن آگاهی بر توجه و عملکرد در مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در ورزشکاران نیمه ماهر [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 199-210]
 • ذهن­آگاهی ارزیابی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی (MBCT) بر تصویر بدنی در ورزشکاران بدنساز مرد [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 127-140]
 • ذهنی سازی مقایسه نظریه ذهن در بیماران مبتلا به اختلال های اضطرابی و افراد عادی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 237-247]

ر

 • رشد هیجان کارکردی اثربخشی برنامه توانبخشی گروهی فلورتایم بر اساس هیجان ابرازشده مادران بر کارکردهای هیجانی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 221-242]
 • رضایت زناشویی اثربخشی مداخلۀ مبتنی بر تئوری انتخاب و واقعیت درمانی بر رضایت زناشویی (پژوهش مورد منفرد) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-23]
 • رضایت زناشویی رابطه بین مولفه های بخشایش گری با رضایت زناشویی در مادران دارای کودکان نارسایی های رشدی و هوشی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 103-113]
 • رضایت مندی زوجیت بررسی رابطه رضایت‌مندی زوجیت و سبک‌های تفکر معلمان متأهل‌ زن در شهر تهران [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 71-88]
 • رضایت مندی زوجیت بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس رضایت مندی زوجیت در گروه معلمان متأهل زن شهر تهران [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 163-179]
 • رفتاردرمانی دیالکتیکی مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی و نوروفیدبک بر کاهش نشانه های پیش مرضی اختلال دوقطبی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 101-116]
 • رفتارهای کلیشه‌ای و تکراری اثربخشی قصه درمانی بر بهبود مهارت‌های ارتباطی و تعاملات اجتماعی کودکان مبتلا به اوتیسم [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 81-104]
 • روایی بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس رضایت مندی زوجیت در گروه معلمان متأهل زن شهر تهران [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 163-179]
 • روایی محتوایی طراحی و تعیین روایی محتوایی و صوری مقیاس هوش معنوی در دانشجویان ایرانی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 39-49]
 • روش هرمنوتیکی ماهیت فهم در دیدگاه اشلایرماخر و ابعاد روان‌شناختی و تربیتی آن [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 137-154]
 • رویکرد کودک‌محور اثربخشی بازی درمان گری با رویکرد کودک‌محور بر مشکلات رفتاری درونی سازی شده کودکان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 223-234]
 • رویکرد هیجان‌مدار ارائه مدل تلفیقی رویکرد هیجان مدار و مدل گاتمن و اثربخشی آن بر کیفیت رابطه زناشویی زنان متاهل [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 73-88]

ز

 • زندگی دانشجویی ساخت و اعتباریابی «مقیاس ملی سیمای زندگی دانشجویان»: مطالعه مقدماتی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 115-125]

س

 • سازگاری اجتماعی بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی هیجانی بر سازگاری اجتماعی و اضطراب اجتماعی نوجوانان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 69-80]
 • سازنده گرایی امکان سنجی اجرای رویکرد نظریه یادگیری سازنده گرایی در فعالیت های یاددهی _ یادگیری دانش آموزان از دیدگاه دبیران [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 183-197]
 • سازوکارهای توسعه‌ای ارائه الگویی برای خودارزیابی سرآمدی سازوکارهای توسعه‌ای مبتنی بر یادگیری و بهبود عملکرد [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 179-202]
 • سبک تفکر بررسی رابطه رضایت‌مندی زوجیت و سبک‌های تفکر معلمان متأهل‌ زن در شهر تهران [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 71-88]
 • سبک زندگی ساخت و اعتباریابی «مقیاس ملی سیمای زندگی دانشجویان»: مطالعه مقدماتی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 115-125]
 • سرعت روانی حرکتی طراحی و ساخت آزمون جامع سنجش توانایی‌های شناختی و روانی حرکتی کودکان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 71-101]
 • سرعت واکنش و تصمیم گیری طراحی و ساخت آزمون جامع سنجش توانایی‌های شناختی و روانی حرکتی کودکان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 71-101]
 • سرمایه‌های انسانی تأثیرپذیری سرمایه انسانی از سازوکارهای روانشناختی- رفتاری خودتوسعه‌ای: خودنظم‌دهی، خودمدیریتی، خودرهبری و خودراهبری یادگیری [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 39-54]
 • سرمایه‌های روان‌شناختی ارائه مدل علی روابط سرمایه های روان‌شناختی و هیجانات تدریس: نقش واسطه‌ای خستگی هیجانی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 51-71]
 • سلامت روان ساخت و اعتباریابی «مقیاس ملی سیمای زندگی دانشجویان»: مطالعه مقدماتی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 115-125]
 • سنجش توانایی های شناختی و روانی حرکتی طراحی و ساخت آزمون جامع سنجش توانایی‌های شناختی و روانی حرکتی کودکان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 71-101]

ش

 • شبکه های اجتماعی مجازی بررسی رابطه ی عملکرد خانواده با استفاده از شبکه های اجتماعی در دانش آموزان دبیرستانی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 153-165]
 • شیفتگی مرتبط با کار ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ی شیفتگی مرتبط با کار [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 33-48]
 • شناخت درمانی مقایسه شناخت درمانی مبتنی بر خودگویی بر اساس الگوی ایرانی- اسلامی با شناخت درمانی رایج مبتنی بر خودگویی بر کاهش تعارضات زناشویی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 57-69]
 • شناخت درمانی ارزیابی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی (MBCT) بر تصویر بدنی در ورزشکاران بدنساز مرد [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 127-140]

ص

 • صفح بررسی الگوی رفتار ارتباطی مسلمانان با دیدگاه های متفاوت [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 169-182]

ط

 • طرحواره درمان مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان شناختی و رفتاری بر تعدیل طرحواره‌های ناسازگار اولیه در بیماران بی‌اشتهایی عصبی با توجه به پیوند والدین [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 147-163]

ع

 • علائم جسمانی و روانی بررسی ارتباط فرونشانی احساسات و علائم جسمانی و روانی با توجه به نقش خودشناسی انسجامی، بهوشیاری و شفقت خود، جامعه پسندی و خود مهارگری [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 55-70]
 • عملی بودن بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس رضایت مندی زوجیت در گروه معلمان متأهل زن شهر تهران [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 163-179]
 • عملکرد خانواده بررسی رابطه ی عملکرد خانواده با استفاده از شبکه های اجتماعی در دانش آموزان دبیرستانی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 153-165]
 • عملکرد ورزشی تأثیر تمرینات نوروفیدبک بر کاهش اضطراب ورزشی و افزایش عملکرد ورزشکاران [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 21-37]
 • عوامل آموزشگاهی تحلیل پدیدارشناسانه عوامل موثر در افت انگیزه تحصیلی در دانش‌آموزان مدارس متوسطه [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 235-254]
 • عوامل تاثیرگذار بر هویت ارائه مدلی مفهومی برای بهبود شکل گیری هویت دانشجویان [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 183-198]
 • عوامل خانوادگی تحلیل پدیدارشناسانه عوامل موثر در افت انگیزه تحصیلی در دانش‌آموزان مدارس متوسطه [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 235-254]
 • عوامل فردی تحلیل پدیدارشناسانه عوامل موثر در افت انگیزه تحصیلی در دانش‌آموزان مدارس متوسطه [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 235-254]

ف

 • فرآیندهای خود نظم بخشی بررسی ارتباط فرونشانی احساسات و علائم جسمانی و روانی با توجه به نقش خودشناسی انسجامی، بهوشیاری و شفقت خود، جامعه پسندی و خود مهارگری [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 55-70]
 • فرزندان جانبازان بررسی رابطه نگرش نسبت به پدر و تعهد به خانواده با اهمال ‌کاری تحصیلی در فرزندان جانبازان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 199-212]
 • فرونشانی احساسات بررسی ارتباط فرونشانی احساسات و علائم جسمانی و روانی با توجه به نقش خودشناسی انسجامی، بهوشیاری و شفقت خود، جامعه پسندی و خود مهارگری [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 55-70]
 • فلورتایم اثربخشی برنامه توانبخشی گروهی فلورتایم بر اساس هیجان ابرازشده مادران بر کارکردهای هیجانی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 221-242]

ق

 • قصه درمانی اثربخشی قصه درمانی بر بهبود مهارت‌های ارتباطی و تعاملات اجتماعی کودکان مبتلا به اوتیسم [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 81-104]

ک

 • کارکردهای اجرایی تأثیر گروه‌درمانی مبتنی بر توانبخشی شناختی بر حافظه و کارکرد‌های اجرایی افراد دچار آسیب مغزی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 105-126]
 • کارکردهای عصب روان شناختی اثربخشی ورزش هوازی بر کارکردهای عصب روانشناختی بیماران مبتلا به آلزایمر [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 151-162]
 • کارکنان هواپیمایی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ی شیفتگی مرتبط با کار [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 33-48]
 • کفایت شخصی فرسودگی شغلی پرستاران: نقش هوش هیجانی، هوش معنوی و سخت‌کوشی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 1-16]
 • کیفیت تحلیل مضامین شناختی تجربه زیسته استادان در خصوص کیفیت دوره‌های آموزش مجازی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 115-136]
 • کیفیت رابطه زناشویی ارائه مدل تلفیقی رویکرد هیجان مدار و مدل گاتمن و اثربخشی آن بر کیفیت رابطه زناشویی زنان متاهل [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 73-88]
 • کیفیت زندگی بررسی رابطه خودکارآمدی و تاب آوری با کیفیت زندگی مادران دارای کودک کم توان ذهنی شهر تهران [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 235-249]
 • کلاس چند‌پایه بررسی و مقایسه یادگیری ضمنی و پیشرفت تحصیلی در کلاس‌های چندپایه دوره ابتدایی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 41-56]
 • کودکان اتیسم عملکرد بالا طراحی برنامه آموزش مهارت‌های پیش‌کلامی و بررسی اثربخشی آن بر بهبود مهارت‌های ارتباطی کودکان با اختلال اتیسم عملکرد بالا [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 17-32]

گ

 • گروه درمانی شناختی- رفتاری تاثیر گروه درمانی شناختی- رفتاری بر نشخوار ذهنی و اضطراب بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 155-167]

م

 • مادران اثربخشی برنامه توانبخشی گروهی فلورتایم بر اساس هیجان ابرازشده مادران بر کارکردهای هیجانی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 221-242]
 • مادران کودکان کم توان ذهنی بررسی رابطه خودکارآمدی و تاب آوری با کیفیت زندگی مادران دارای کودک کم توان ذهنی شهر تهران [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 235-249]
 • مادران کودکان نارسایی های رشدی و هوشی رابطه بین مولفه های بخشایش گری با رضایت زناشویی در مادران دارای کودکان نارسایی های رشدی و هوشی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 103-113]
 • مالتیپل اسکلروزیس تأثیر تمرین‌های نوروفیدبک بر تعادل، خستگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 89-100]
 • محیط کاری اثربخشی آموزش مهارت های زندگی ویژه بزرگ‌سالان شاغل در محیط‌های کاری [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 179-200]
 • مدل تلفیقی ارائه مدل تلفیقی رویکرد هیجان مدار و مدل گاتمن و اثربخشی آن بر کیفیت رابطه زناشویی زنان متاهل [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 73-88]
 • مدل گاتمن ارائه مدل تلفیقی رویکرد هیجان مدار و مدل گاتمن و اثربخشی آن بر کیفیت رابطه زناشویی زنان متاهل [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 73-88]
 • مدل لوجستیک سه‌‌ پارامتری ساخت و رواسازی آزمون تفکر انتقادی: کاربرد نظریه سؤال-پاسخ [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 219-231]
 • مرگ‌آگاهی تأثیر مرگ آگاهی بر میزان بهوشیاری موقعیتی و خودشناسی انسجامی موقعیتی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 201-219]
 • مشکلات خواندن اثربخشی توانبخشی شناختی بر خواندن و حافظه فعال دانش آموزان دارای مشکلات یادگیری خواندن [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 89-100]
 • مشکلات رفتاری درونی‌سازی شده اثربخشی بازی درمان گری با رویکرد کودک‌محور بر مشکلات رفتاری درونی سازی شده کودکان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 223-234]
 • مشکلات هیجانی و رفتاری طراحی برنامۀ آموزشی هوش هیجانی و مطالعۀ اثربخشی آن در کاهش مشکلات رفتاری نوجوانان تک‌والد با مشکلات هیجانی و رفتاری [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 49-67]
 • معلمان متأهل زن بررسی رابطه رضایت‌مندی زوجیت و سبک‌های تفکر معلمان متأهل‌ زن در شهر تهران [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 71-88]
 • معلمان متأهل زن بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس رضایت مندی زوجیت در گروه معلمان متأهل زن شهر تهران [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 163-179]
 • معنویت فرسودگی شغلی پرستاران: نقش هوش هیجانی، هوش معنوی و سخت‌کوشی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 1-16]
 • معنویت طراحی و تعیین روایی محتوایی و صوری مقیاس هوش معنوی در دانشجویان ایرانی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 39-49]
 • مقیاس ملی سیمای زندگی دانشجویی ساخت و اعتباریابی «مقیاس ملی سیمای زندگی دانشجویان»: مطالعه مقدماتی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 115-125]
 • مقیاس نیاز شخصی به ساختار بررسی ویژگی‌های سنجشی مقیاس نیاز شخصی به ساختار [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 133-150]
 • مهارت ارتباطی اثربخشی برنامه توانبخشی شنیداری والدمحور"نوایش" بر توانمندی ارتباطی کودکان خردسال منتظر کاشت حلزون شنوایی: تجربه ای از مداخله به هنگام بر روی کودکان ناشنوای زیر یک سال [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 1-18]
 • مهارت‌های اجتماعی تأثیر آموزش مهارت‌های روانی اجتماعی بر مدیریت استرس شغلی و روان‌شناختی رانندگان اتوبوس [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 101-114]
 • مهارت‌های ارتباطی طراحی برنامه آموزش مهارت‌های پیش‌کلامی و بررسی اثربخشی آن بر بهبود مهارت‌های ارتباطی کودکان با اختلال اتیسم عملکرد بالا [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 17-32]
 • مهارت‌های حرکتی تاثیر تصویرسازی ذهنی همراه با تمرین بدنی بر یادگیری و یادداری مهارت‌های حرکتی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 167-178]
 • مورد منفرد اثربخشی مداخلۀ مبتنی بر تئوری انتخاب و واقعیت درمانی بر رضایت زناشویی (پژوهش مورد منفرد) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-23]
 • مولتیپل اسکلروزیس تأثیر مرگ آگاهی بر میزان بهوشیاری موقعیتی و خودشناسی انسجامی موقعیتی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 201-219]
 • مولفه های بخشایش گری رابطه بین مولفه های بخشایش گری با رضایت زناشویی در مادران دارای کودکان نارسایی های رشدی و هوشی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 103-113]

ن

 • نشانگان رفتاری پیش‌بینی نشانگان رفتاری بر اساس تصور فرد از خدا در دانشجویان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 221-234]
 • نشانه‌های افسردگی تأثیر گروه‌درمانی مبتنی بر توانبخشی شناختی بر حافظه و کارکرد‌های اجرایی افراد دچار آسیب مغزی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 105-126]
 • نشانه های پیش مرضی اختلال دوقطبی مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی و نوروفیدبک بر کاهش نشانه های پیش مرضی اختلال دوقطبی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 101-116]
 • نشخوار ذهنی تاثیر گروه درمانی شناختی- رفتاری بر نشخوار ذهنی و اضطراب بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 155-167]
 • نظریه یادگیری امکان سنجی اجرای رویکرد نظریه یادگیری سازنده گرایی در فعالیت های یاددهی _ یادگیری دانش آموزان از دیدگاه دبیران [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 183-197]
 • نظریه ذهن مقایسه نظریه ذهن در بیماران مبتلا به اختلال های اضطرابی و افراد عادی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 237-247]
 • نظریه سوال-پاسخ ساخت و رواسازی آزمون تفکر انتقادی: کاربرد نظریه سؤال-پاسخ [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 219-231]
 • نظریۀ مدیریت وحشت تأثیر مرگ آگاهی بر میزان بهوشیاری موقعیتی و خودشناسی انسجامی موقعیتی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 201-219]
 • نقد هرمنوتیک ماهیت فهم در دیدگاه اشلایرماخر و ابعاد روان‌شناختی و تربیتی آن [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 137-154]
 • نقش دانشگاه ارائه مدلی مفهومی برای بهبود شکل گیری هویت دانشجویان [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 183-198]
 • نگرش نسبت به پدر بررسی رابطه نگرش نسبت به پدر و تعهد به خانواده با اهمال ‌کاری تحصیلی در فرزندان جانبازان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 199-212]
 • نگرش نسبت به ریاضی اثر یادگیری مشارکتی بر اضطراب، نگرش و پیشرفت تحصیلی در ریاضی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 117-132]
 • نوجوانان بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی هیجانی بر سازگاری اجتماعی و اضطراب اجتماعی نوجوانان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 69-80]
 • نوجوانان خانواده‌های تک‌والد طراحی برنامۀ آموزشی هوش هیجانی و مطالعۀ اثربخشی آن در کاهش مشکلات رفتاری نوجوانان تک‌والد با مشکلات هیجانی و رفتاری [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 49-67]
 • نوروفیدبک تأثیر تمرینات نوروفیدبک بر کاهش اضطراب ورزشی و افزایش عملکرد ورزشکاران [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 21-37]
 • نوروفیدبک تأثیر تمرین‌های نوروفیدبک بر تعادل، خستگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 89-100]
 • نوروفیدبک مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی و نوروفیدبک بر کاهش نشانه های پیش مرضی اختلال دوقطبی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 101-116]
 • نوروفیدبک مقایسه اثربخشی دو روش نوروفیدبک و ذهن آگاهی بر توجه و عملکرد در مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در ورزشکاران نیمه ماهر [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 199-210]

و

 • واقعیت درمانی اثربخشی مداخلۀ مبتنی بر تئوری انتخاب و واقعیت درمانی بر رضایت زناشویی (پژوهش مورد منفرد) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-23]
 • ورزشکار ارزیابی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی (MBCT) بر تصویر بدنی در ورزشکاران بدنساز مرد [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 127-140]
 • ورزشکاران ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه مقیاس اضطراب حالت رقابتی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 25-40]
 • ورزشکاران تأثیر تمرینات نوروفیدبک بر کاهش اضطراب ورزشی و افزایش عملکرد ورزشکاران [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 21-37]
 • ورزش هوازی اثربخشی ورزش هوازی بر کارکردهای عصب روانشناختی بیماران مبتلا به آلزایمر [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 151-162]
 • ویژگی‌های روان‌سنجی ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه مقیاس اضطراب حالت رقابتی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 25-40]
 • ویژگی‌های روان‌سنجی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ی شیفتگی مرتبط با کار [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 33-48]
 • ویژگی‌های سنجشی بررسی ویژگی‌های سنجشی مقیاس نیاز شخصی به ساختار [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 133-150]

ه

 • هیجان ابراز شده اثربخشی برنامه توانبخشی گروهی فلورتایم بر اساس هیجان ابرازشده مادران بر کارکردهای هیجانی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 221-242]
 • هیجانات تدریس ارائه مدل علی روابط سرمایه های روان‌شناختی و هیجانات تدریس: نقش واسطه‌ای خستگی هیجانی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 51-71]
 • هرمنوتیک ماهیت فهم در دیدگاه اشلایرماخر و ابعاد روان‌شناختی و تربیتی آن [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 137-154]
 • هویت ارائه مدلی مفهومی برای بهبود شکل گیری هویت دانشجویان [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 183-198]
 • هویت سازی ارائه مدلی مفهومی برای بهبود شکل گیری هویت دانشجویان [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 183-198]
 • هوش طراحی و تعیین روایی محتوایی و صوری مقیاس هوش معنوی در دانشجویان ایرانی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 39-49]
 • هوش معنوی طراحی و تعیین روایی محتوایی و صوری مقیاس هوش معنوی در دانشجویان ایرانی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 39-49]

ی

 • یادگیری امکان سنجی اجرای رویکرد نظریه یادگیری سازنده گرایی در فعالیت های یاددهی _ یادگیری دانش آموزان از دیدگاه دبیران [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 183-197]
 • یادگیری تحلیل پدیدارشناسانه اضطراب در درس ریاضی از منظر دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 211-231]
 • یادگیری ضمنی بررسی و مقایسه یادگیری ضمنی و پیشرفت تحصیلی در کلاس‌های چندپایه دوره ابتدایی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 41-56]
 • یادگیری مشارکتی اثر یادگیری مشارکتی بر اضطراب، نگرش و پیشرفت تحصیلی در ریاضی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 117-132]
 • یادگیری و یادداری تاثیر تصویرسازی ذهنی همراه با تمرین بدنی بر یادگیری و یادداری مهارت‌های حرکتی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 167-178]
 • یادگیری و بهبود عملکرد ارائه الگویی برای خودارزیابی سرآمدی سازوکارهای توسعه‌ای مبتنی بر یادگیری و بهبود عملکرد [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 179-202]