نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش بخشایشگری اثربخشی برنامۀ آموزش بخشایشگری بر امیدواری تحصیلی در میان دانش‌آموزان قربانی قلدری [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 265-281]
 • آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر سازگاری اجتماعی و رفتارهای خودمراقبتی بیماران قلبی با علائم افسردگی (پس از عمل جراحی قلب باز) [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 37-52]
 • آموزش گروهی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر نظریۀ عقلانی-هیجانی-رفتاری (REBT) بر ارتقای عزت‌نفس و کاهش فرسودگی شغلی در مردان شاغل متأهل [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 139-155]
 • آموزش مثبت‌اندیشی اثربخشی آموزش مثبت‌اندیشی بر پذیرش و تعامل اجتماعی نوجوانان دختر شهرستان سرپل ذهاب [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 305-317]

ا

 • ابرازگری هیجانی اثربخشی آموزش خودنظم‌دهی هیجانی بر شایستگی اجتماعی و ابرازگری هیجانی دانش‌آموزان پسر با نشانه‌های قلدری [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 243-260]
 • ابزار مقیاس ایرانی نیک‌زیستی نوجوانان: ساخت و ارزشیابی ویژگی‌های فنی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 305-326]
 • ابعاد تاریک شخصیت ارزیابی مدل رفتارهای پرخطر براساس سیستم‌های مغزی-رفتاری و ابعاد تاریک شخصیت با میانجی‌گری توانایی کنترل فکر در دانش‌آموزان دورۀ دوم متوسطه [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 1-17]
 • اجتماعی پیامدهای روانی-اجتماعی دوران پساکروناویروس 2019 (کووید-19) مطالعة مروری نظام‌مند [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 53-72]
 • احترام و اشتیاق در محیط کار اثربخشی مداخلۀ نزاکت، احترام و اشتیاق در کار (CREW) بر ارتقای سطح انرژی رابطه‌ای و بهزیستی کارکنان با کنترل متغیر برون‌گرایی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 199-215]
 • احساس تنهایی مقایسة اثربخشی درمان هیجان‌مدار و درمان مثبت‌نگر بر رضایت زناشویی و احساس تنهایی زنان ازدواج‌کرده بدون رضایت والدین [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 181-204]
 • احساس شرم پیش‌بینی تمایزی اعتیاد به پورنوگرافی: براساس احساس شرم و خودشیفتگی ناسالم [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 157-172]
 • اختلالات اضطرابی اثربخشی پروتکل یکپارچة درمان فراتشخیصی بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان مضطرب و خودکارآمدی مادران آن‌ها [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 225-241]
 • اختلال رفتار برونی‌سازی‌شده تدوین بستۀ آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی و ارزیابی اثربخشی آن بر تکانشگری و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی دانش‌آموزان طلاق دارای اختلال رفتار برونی‌سازی‌شده [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 287-303]
 • اختلال مصرف مواد افیونی اثربخشی گروه‌درمانی پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کمال‌گرایی مثبت و منفی در مردان مبتلا به اختلال مصرف مواد افیونی در مقایسه با درمان‌های رایج [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 343-359]
 • اختلال وسواسی-جبری مقایسۀ عدم تقارن امواج مغزی مناطق پیشانی بین افراد دارای اختلال وسواس فکری-عملی، افسردگی اساسی و عادی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 147-162]
 • ادراک اجتماعی نقش میانجی ادراک اجتماعی در ارتباط بین تعامل مادر-کودک و مهارت‌های اجتماعی کودک از نظر مادران دارای کودک پیش‌دبستانی [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 173-186]
 • ادراک کودک ادراک کودک از عملکرد والدین خوب در تأمین نیازهای بنیادین روان‌شناختی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 21-41]
 • اﺳﺘﺮس زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اثربخشی مشاورۀ گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر استرس زناشویی و سرسختی روان‌شناختی مادران کودکان دارای معلولیت‌های شدید و چندگانه [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 141-155]
 • ارزش تشخیصی بررسی ارزش تشخیصی فناوری ردیاب چشمی در سنجش سبک دلبستگی در بزرگسالان [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 95-119]
 • ازدواج بدون رضایت والدین مقایسة اثربخشی درمان هیجان‌مدار و درمان مثبت‌نگر بر رضایت زناشویی و احساس تنهایی زنان ازدواج‌کرده بدون رضایت والدین [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 181-204]
 • استحقاق روان‌شناختی رابطۀ استحقاق روان‌شناختی و جهت‌گیری مذهبی بیرونی با رضایت زندگی دانشجویان: نقش واسطه‌ای سلامت هیجانی و جهت‌گیری مذهبی درونی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 381-402]
 • استرس اثربخشی آموزش نظریۀ انتخاب و واقعیت‌درمانی بر کاهش پرخاشگری و هیجان‌های منفی نوجوانان دختر [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 217-229]
 • استرس ادراک‌شده نقش واسطه‌ای فرایندهای خودنظم‌بخشی در رابطۀ استرس ادراک‌شده با افسردگی، شرم و گناه در دو گروه بیماران پسوریازیس و همراهان بیماران [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 71-89]
 • استرس پس‌آسیبی اثربخشی روش درمان شمارش پیش‌رونده بر نشانه‌های استرس پس آسیبی بیماران جراحی بای‌پس عروق کرونر [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 39-52]
 • استرس تروماتیک پیش‌بینی استرس تروماتیک کرونا و رشد پس از آسیب در پرستاران بخش مراقبت بیماران کرونایی براساس حمایت اجتماعی ادراک‌شده: نقش میانجی شفقت خود و تنظیم شناختی هیجان [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 327-341]
 • اشتغال زنان مطالعۀ تجارب زیستۀ معلمان زن دارای رضایت شغلی در زمینۀ حل موفقیت آمیز تعارض کار-خانواده [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 293-309]
 • اضطراب اثربخشی آموزش مهارت‌های رفتاردرمانی دیالکتیکی بر نشانه‌های اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 287-304]
 • اضطراب اثربخشی آموزش نظریۀ انتخاب و واقعیت‌درمانی بر کاهش پرخاشگری و هیجان‌های منفی نوجوانان دختر [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 217-229]
 • اضطراب اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کاهش نشانه‌های قبل از قاعدگی و اضطراب [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 231-248]
 • اضطراب مقایسة اثربخشی مداخلة شناختی مبتنی بر بهوشیاری با مداخلة فراشناختی بر کاهش نشانه‌های اضطراب و نشخوار فکری در زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 403-419]
 • اضطراب مقایسۀ طرحواره‌های ناسازگار اولیه و حافظۀ شرح‌حال در افراد مبتلا به اختلال افسردگی، اضطرابی و بهنجار [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 421-434]
 • اضطراب اجتماعی مدل پیش‌بینی اضطراب اجتماعی براساس کمال‌گرایی و خودکارآمدی اجتماعی با میانجی‌گری تحریف‌های شناختی در نوجوانان دختر و پسر [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 187-202]
 • اضطراب زبان دوم سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم و عملکرد زبان انگلیسی: نقش واسطه‌ای خودنظم‌بخشی و اضطراب زبان دوم [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 377-393]
 • اضطراب کووید-19 تدوین الگوی مقابلۀ روان‌شناختی بر مبنای روان‌شناسی مثبت‌گرا و ارزیابی تأثیر آن بر تاب‌آوری افراد دارای اضطراب کووید-19 [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 269-285]
 • اعتیاد اثربخشی گروه‌درمانی پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کمال‌گرایی مثبت و منفی در مردان مبتلا به اختلال مصرف مواد افیونی در مقایسه با درمان‌های رایج [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 343-359]
 • اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی بررسی روابط ساختاری سلامت روان براساس اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی با میانجی‌گری سبک‌های نظارتی والدین در دانش‌آموزان مقطع متوسطه [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 365-380]
 • افسردگی اثربخشی آموزش مهارت‌های رفتاردرمانی دیالکتیکی بر نشانه‌های اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 287-304]
 • افسردگی اثربخشی آموزش نظریۀ انتخاب و واقعیت‌درمانی بر کاهش پرخاشگری و هیجان‌های منفی نوجوانان دختر [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 217-229]
 • افسردگی نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی ادراک‌شده و تاب‌آوری روان‌شناختی در رابطۀ بین قدردانی و نشانگان افسردگی در پرستاران [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 175-191]
 • افسردگی مقایسۀ طرحواره‌های ناسازگار اولیه و حافظۀ شرح‌حال در افراد مبتلا به اختلال افسردگی، اضطرابی و بهنجار [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 421-434]
 • افسردگی اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر سازگاری اجتماعی و رفتارهای خودمراقبتی بیماران قلبی با علائم افسردگی (پس از عمل جراحی قلب باز) [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 37-52]
 • افسردگی نقش واسطه‌ای فرایندهای خودنظم‌بخشی در رابطۀ استرس ادراک‌شده با افسردگی، شرم و گناه در دو گروه بیماران پسوریازیس و همراهان بیماران [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 71-89]
 • افسردگی اساسی مقایسۀ عدم تقارن امواج مغزی مناطق پیشانی بین افراد دارای اختلال وسواس فکری-عملی، افسردگی اساسی و عادی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 147-162]
 • افسردگی پس از زایمان مقایسة درمان شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افکار پارانوئیدی در زنان مبتلا به افسردگی پس ‌از زایمان [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 271-286]
 • افکار پارانوئیدی مقایسة درمان شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افکار پارانوئیدی در زنان مبتلا به افسردگی پس ‌از زایمان [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 271-286]
 • افکار خودآیند اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر نشخوار فکری، خودانتقادگری و افکار خودآیند منفی دانشجویان دارای تجربۀ شکست عشقی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 361-376]
 • اقدام به خودکشی واکاوی عوامل خطر و محافظ در زنان اقدام کننده به خودکشی: یک رویکرد پدیدارشناختی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 19-38]
 • الکتروانسفالوگرافی کمی مقایسۀ عدم تقارن امواج مغزی مناطق پیشانی بین افراد دارای اختلال وسواس فکری-عملی، افسردگی اساسی و عادی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 147-162]
 • الگوی ساختاری تدوین الگوی ساختاری رابطة شخصیت با شایستگی تحصیلی با میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 275-292]
 • امیدواری تحصیلی اثربخشی برنامۀ آموزش بخشایشگری بر امیدواری تحصیلی در میان دانش‌آموزان قربانی قلدری [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 265-281]
 • انرژی رابطه‌ای اثربخشی مداخلۀ نزاکت، احترام و اشتیاق در کار (CREW) بر ارتقای سطح انرژی رابطه‌ای و بهزیستی کارکنان با کنترل متغیر برون‌گرایی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 199-215]
 • اینستاگرام تجربه‌های شناختی و احساسی نوجوانان در استفاده از شبکة اجتماعی اینستاگرام [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 139-160]
 • انعطاف‌پذیری روان‌شناختی تدوین بستۀ آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی و ارزیابی اثربخشی آن بر تکانشگری و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی دانش‌آموزان طلاق دارای اختلال رفتار برونی‌سازی‌شده [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 287-303]
 • انعطاف‌پذیری شناختی اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف‌پذیری شناختی و عزت‌نفس زنان آسیب‌دیده از خیانت زناشویی [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 203-216]
 • انواع بهزیستی رابطۀ سرمایه‌های روانی و اجتماعی با انواع بهزیستی: نقش واسطه‌ای معنای زندگی [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 109-124]

ب

 • بازخورد اثر بازخورد بر جهت‌گیری هدف‌های پیشرفت دانش‌آموزان: تعامل بین مرجع مقایسه و کانون تنظیم [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 53-70]
 • بازداری پاسخ اثربخشی تمرین رایانه‌ای شناختی بر عملکرد بازداری پاسخ و توجه پایدار دانش‌آموزان با مشکلات ریاضی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 33-54]
 • بازداری پاسخ مقایسۀ سطح بازداری پاسخ در دانش‌آموزان ابتدایی نارساخوان تحولی ادراکی، زبان‌شناختی و عادی در خواندن [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 1-17]
 • بازی‌های گروهی تأثیر بازی‌های گروهی بر قضاوت اخلاقی دانش‌آموزان پسر پایۀ سوم ابتدایی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 163-181]
 • باورهای فراشناختی مدل ساختاری روابط بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه با کمال‌طلبی نوجوانان تیزهوش: نقش واسطة باورهای فراشناختی و میزان محبوبیت والدین [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 65-81]
 • برون‌گرایی اثربخشی مداخلۀ نزاکت، احترام و اشتیاق در کار (CREW) بر ارتقای سطح انرژی رابطه‌ای و بهزیستی کارکنان با کنترل متغیر برون‌گرایی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 199-215]
 • بیماران قلبی اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر سازگاری اجتماعی و رفتارهای خودمراقبتی بیماران قلبی با علائم افسردگی (پس از عمل جراحی قلب باز) [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 37-52]
 • بهبودیافتگان کووید-19 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و تاب‌آوری بهبودیافتگان کووید-19 [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 125-138]
 • بهزیستی روان‌شناختی پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی مادران کودکان کم‌توان ‌ذهنی براساس حمایت اجتماعی ادراک‌شده، سبک‌های دفاعی و خودشفقت‌ورزی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 157-174]
 • بهزیستی روا‌ن‌شناختی نقش واسطه‌ای هیجان‌های تحصیلی و بهزیستی روا‌ن‌شناختی در رابطۀ کمال‌گرایی و تنیدگی تحصیلی در دانشجویان [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 283-302]
 • بهزیستی کارکنان اثربخشی مداخلۀ نزاکت، احترام و اشتیاق در کار (CREW) بر ارتقای سطح انرژی رابطه‌ای و بهزیستی کارکنان با کنترل متغیر برون‌گرایی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 199-215]
 • بومی‌سازی پرسشنامه ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامۀ منبع کنترل ترافیکی در رانندگان ایرانی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 193-213]

پ

 • پایایی بررسی روایی و پایایی نسخۀ ایرانی مقیاس ذهن‌آگاهی فیلادلفیا (PHLMS) در مراجعان مراکز مشاوره و روان‌درمانی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 345-362]
 • پایایی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامۀ منبع کنترل ترافیکی در رانندگان ایرانی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 193-213]
 • پایۀ سوم ابتدایی تأثیر بازی‌های گروهی بر قضاوت اخلاقی دانش‌آموزان پسر پایۀ سوم ابتدایی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 163-181]
 • پدیدارشناسی واکاوی تجارب و واکنش‌های ارتباطی زوجین در قرنطینۀ خانگی بیماری کووید-19 مطالعه‌ای پدیدارشناسانه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 249-269]
 • پدیدارشناسی واکاوی عوامل خطر و محافظ در زنان اقدام کننده به خودکشی: یک رویکرد پدیدارشناختی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 19-38]
 • پدیدارشناسی رهیافتی پدیدارشناسانه از ادراک معلمان از تاب‌آوری کودکان شهر تهران: یک مطالعۀ کیفی [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 233-250]
 • پذیرش اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف‌پذیری شناختی و عزت‌نفس زنان آسیب‌دیده از خیانت زناشویی [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 203-216]
 • پذیرش اجتماعی اثربخشی آموزش مثبت‌اندیشی بر پذیرش و تعامل اجتماعی نوجوانان دختر شهرستان سرپل ذهاب [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 305-317]
 • پرخاشگری اثربخشی آموزش نظریۀ انتخاب و واقعیت‌درمانی بر کاهش پرخاشگری و هیجان‌های منفی نوجوانان دختر [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 217-229]
 • پریشانی روان‌شناختی تدوین بستۀ توانمندسازی روان‌شناختی والدین و ارزیابی اثربخشی آن بر پریشانی روان‌شناختی نوجوانان با تعامل والد-فرزندی ناکارآمد [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 229-247]
 • پروتکل یکپارچة درمان فراتشخیصی اثربخشی پروتکل یکپارچة درمان فراتشخیصی بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان مضطرب و خودکارآمدی مادران آن‌ها [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 225-241]
 • پساکرونا پیامدهای روانی-اجتماعی دوران پساکروناویروس 2019 (کووید-19) مطالعة مروری نظام‌مند [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 53-72]
 • پسوریازیس نقش واسطه‌ای فرایندهای خودنظم‌بخشی در رابطۀ استرس ادراک‌شده با افسردگی، شرم و گناه در دو گروه بیماران پسوریازیس و همراهان بیماران [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 71-89]

ت

 • تاب‌آوری نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی ادراک‌شده و تاب‌آوری روان‌شناختی در رابطۀ بین قدردانی و نشانگان افسردگی در پرستاران [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 175-191]
 • تاب‌آوری تدوین الگوی مقابلۀ روان‌شناختی بر مبنای روان‌شناسی مثبت‌گرا و ارزیابی تأثیر آن بر تاب‌آوری افراد دارای اضطراب کووید-19 [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 269-285]
 • تاب‌آوری رهیافتی پدیدارشناسانه از ادراک معلمان از تاب‌آوری کودکان شهر تهران: یک مطالعۀ کیفی [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 233-250]
 • تاب‌آوری اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و تاب‌آوری بهبودیافتگان کووید-19 [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 125-138]
 • تجارب احساسی تجربه‌های شناختی و احساسی نوجوانان در استفاده از شبکة اجتماعی اینستاگرام [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 139-160]
 • تجارب زیسته روایت‌پژوهی تجارب زیستۀ یک مشاور: بررسی اختلالات اضطراب در دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 217-232]
 • تجارب زیستۀ مربیان واکاوی تجارب زیستۀ مربیان مناطق محروم در کارگاه آنلاین خلاقیت [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 19-35]
 • تجارب شناختی تجربه‌های شناختی و احساسی نوجوانان در استفاده از شبکة اجتماعی اینستاگرام [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 139-160]
 • تجارب هیجانی مقایسۀ اثربخشی درمان‌های هیجان‌مدار و شناختی-رفتاری متمرکز بر آسیب بر تجارب هیجانی ناشی از طلاق والدین در نوجوانان [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 251-267]
 • تجربۀ یادگیری زبان دوم سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم و عملکرد زبان انگلیسی: نقش واسطه‌ای خودنظم‌بخشی و اضطراب زبان دوم [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 377-393]
 • تجربۀ آزار نقش دشواری تنظیم هیجان در رابطۀ بین تجربۀ آزار و نارضایتی از تصویر بدنی دختران نوجوان [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 327-344]
 • تحریف‌های شناختی مدل پیش‌بینی اضطراب اجتماعی براساس کمال‌گرایی و خودکارآمدی اجتماعی با میانجی‌گری تحریف‌های شناختی در نوجوانان دختر و پسر [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 187-202]
 • تحلیل اسنادی تعیین‌کننده‌های تفاوت‌های فرهنگی در کارکردهای شناختی پایه؛ یک مطالعۀ کیفی مقدماتی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 105-128]
 • ترومای دوران کودکی نقش میانجی مکانیسم‌های دفاعی در رابطۀ بین ترومای دوران کودکی و سرمایۀ روان‌شناختی دانشجویان با نشانه‌های روان‌تنی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 115-137]
 • تیزهوش اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دختر تیزهوش [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 205-224]
 • تعارض کار-خانواده مطالعۀ تجارب زیستۀ معلمان زن دارای رضایت شغلی در زمینۀ حل موفقیت آمیز تعارض کار-خانواده [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 293-309]
 • تعامل اثربخشی برنامۀ ارتقای دانش، نگرش و عملکرد با رویکرد مثبت‌نگری به اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی بر تعامل والد-کودک، استرس فرزندپروری و خودکارآمدی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 73-93]
 • تعامل اجتماعی اثربخشی آموزش مثبت‌اندیشی بر پذیرش و تعامل اجتماعی نوجوانان دختر شهرستان سرپل ذهاب [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 305-317]
 • تعامل مادر-کودک نقش میانجی ادراک اجتماعی در ارتباط بین تعامل مادر-کودک و مهارت‌های اجتماعی کودک از نظر مادران دارای کودک پیش‌دبستانی [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 173-186]
 • تعامل والد-فرزندی ناکارآمد تدوین بستۀ توانمندسازی روان‌شناختی والدین و ارزیابی اثربخشی آن بر پریشانی روان‌شناختی نوجوانان با تعامل والد-فرزندی ناکارآمد [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 229-247]
 • تعهد اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف‌پذیری شناختی و عزت‌نفس زنان آسیب‌دیده از خیانت زناشویی [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 203-216]
 • تفاوت‌های فرهنگی تعیین‌کننده‌های تفاوت‌های فرهنگی در کارکردهای شناختی پایه؛ یک مطالعۀ کیفی مقدماتی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 105-128]
 • تفکر مثبت اثربخشی مداخلۀ روان‌شناسی مثبت‌نگر بر شادکامی و تفکر مثبت در بیماران روانی مزمن [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 249-263]
 • تکانشگری تدوین بستۀ آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی و ارزیابی اثربخشی آن بر تکانشگری و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی دانش‌آموزان طلاق دارای اختلال رفتار برونی‌سازی‌شده [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 287-303]
 • تکنیک مروری بر تکنیک‌های طرحواره‌درمانی گروهی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 17-31]
 • تمرین مروری بر تکنیک‌های طرحواره‌درمانی گروهی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 17-31]
 • تمرینات پرخطا بررسی اثر تمرینات کم‌خطا و پرخطا بر یادگیری مهارت حرکتی در کودکان: نقش بازپردازش آگاهانه [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 71-93]
 • تمرینات کم‌خطا بررسی اثر تمرینات کم‌خطا و پرخطا بر یادگیری مهارت حرکتی در کودکان: نقش بازپردازش آگاهانه [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 71-93]
 • تمرین رایانه‌ای شناختی اثربخشی تمرین رایانه‌ای شناختی بر عملکرد بازداری پاسخ و توجه پایدار دانش‌آموزان با مشکلات ریاضی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 33-54]
 • تنیدگی تحصیلی نقش واسطه‌ای هیجان‌های تحصیلی و بهزیستی روا‌ن‌شناختی در رابطۀ کمال‌گرایی و تنیدگی تحصیلی در دانشجویان [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 283-302]
 • تنظیم شناختی هیجان اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان و خودکارآمدی اجتماعی نوجوانان مبتلا به صرع [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 1-16]
 • تنظیم شناختی هیجان پیش‌بینی استرس تروماتیک کرونا و رشد پس از آسیب در پرستاران بخش مراقبت بیماران کرونایی براساس حمایت اجتماعی ادراک‌شده: نقش میانجی شفقت خود و تنظیم شناختی هیجان [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 327-341]
 • توانایی برنامه‌ریزی اثربخشی نوروفیدبک بر توانایی تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در افراد دارای سوء‌مصرف مواد افیونی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 121-140]
 • توانایی تصمیم‌گیری اثربخشی نوروفیدبک بر توانایی تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در افراد دارای سوء‌مصرف مواد افیونی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 121-140]
 • توانایی کنترل فکر ارزیابی مدل رفتارهای پرخطر براساس سیستم‌های مغزی-رفتاری و ابعاد تاریک شخصیت با میانجی‌گری توانایی کنترل فکر در دانش‌آموزان دورۀ دوم متوسطه [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 1-17]
 • توان‌بخشی روان‌شناختی اثربخشی بستة آموزشی توان‌بخشی روان‌شناختی بر میل به طلاق و صمیمیت زناشویی در زوجین در حال طلاق [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 95-114]
 • توانمندسازی روان‌شناختی تدوین بستۀ توانمندسازی روان‌شناختی والدین و ارزیابی اثربخشی آن بر پریشانی روان‌شناختی نوجوانان با تعامل والد-فرزندی ناکارآمد [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 229-247]
 • توجه پایدار اثربخشی تمرین رایانه‌ای شناختی بر عملکرد بازداری پاسخ و توجه پایدار دانش‌آموزان با مشکلات ریاضی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 33-54]
 • تئوری انتخاب فراتحلیل پژوهش‌های داخلی در زمینۀ اثربخشی مداخلات آموزشی-درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب بر مدیریت رفتار فردی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 325-350]

ج

 • جراحی بای پس عروق کرونر اثربخشی روش درمان شمارش پیش‌رونده بر نشانه‌های استرس پس آسیبی بیماران جراحی بای‌پس عروق کرونر [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 39-52]
 • جهت‌گیری مذهبی رابطۀ استحقاق روان‌شناختی و جهت‌گیری مذهبی بیرونی با رضایت زندگی دانشجویان: نقش واسطه‌ای سلامت هیجانی و جهت‌گیری مذهبی درونی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 381-402]

ح

 • حافظۀ شرح‌حال مقایسۀ طرحواره‌های ناسازگار اولیه و حافظۀ شرح‌حال در افراد مبتلا به اختلال افسردگی، اضطرابی و بهنجار [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 421-434]
 • حافظۀ معنایی مقایسۀ عملکرد حافظۀ معنایی در کودکان دارای ناتوانی‌های ویژۀ یادگیری یک‌زبانه و دوزبانه [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 261-274]
 • حساسیت بین‌فردی رابطۀ میان سبک‌های فرزندپروری و نشانه‌های اضطراب اجتماعی: نقش واسطه‌ای حساسیت بین فردی و نقش تعدیل‌کنندۀ فرونشانی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 311-325]
 • حل موفقیت‌آمیز تعارض مطالعۀ تجارب زیستۀ معلمان زن دارای رضایت شغلی در زمینۀ حل موفقیت آمیز تعارض کار-خانواده [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 293-309]
 • حمایت اجتماعی نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی ادراک‌شده و تاب‌آوری روان‌شناختی در رابطۀ بین قدردانی و نشانگان افسردگی در پرستاران [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 175-191]
 • حمایت اجتماعی پیش‌بینی استرس تروماتیک کرونا و رشد پس از آسیب در پرستاران بخش مراقبت بیماران کرونایی براساس حمایت اجتماعی ادراک‌شده: نقش میانجی شفقت خود و تنظیم شناختی هیجان [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 327-341]
 • حمایت اجتماعی ادراک‌شده پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی مادران کودکان کم‌توان ‌ذهنی براساس حمایت اجتماعی ادراک‌شده، سبک‌های دفاعی و خودشفقت‌ورزی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 157-174]

خ

 • خیانت زناشویی تدوین درمان ذهن‌آگاهی دلبسته‌محور و ارزیابی اثربخشی آن بر کیفیت عشق و همدلی در زنان با تجربۀ خیانت زناشویی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 303-323]
 • خیانت زناشویی اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف‌پذیری شناختی و عزت‌نفس زنان آسیب‌دیده از خیانت زناشویی [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 203-216]
 • خلاقیت واکاوی تجارب زیستۀ مربیان مناطق محروم در کارگاه آنلاین خلاقیت [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 19-35]
 • خواندن مقایسۀ سطح بازداری پاسخ در دانش‌آموزان ابتدایی نارساخوان تحولی ادراکی، زبان‌شناختی و عادی در خواندن [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 1-17]
 • خودانتقادگری اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر نشخوار فکری، خودانتقادگری و افکار خودآیند منفی دانشجویان دارای تجربۀ شکست عشقی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 361-376]
 • خودشیفتگی ناسالم پیش‌بینی تمایزی اعتیاد به پورنوگرافی: براساس احساس شرم و خودشیفتگی ناسالم [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 157-172]
 • خودشفقت‌ورزی پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی مادران کودکان کم‌توان ‌ذهنی براساس حمایت اجتماعی ادراک‌شده، سبک‌های دفاعی و خودشفقت‌ورزی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 157-174]
 • خودکارآمدی اثربخشی برنامۀ ارتقای دانش، نگرش و عملکرد با رویکرد مثبت‌نگری به اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی بر تعامل والد-کودک، استرس فرزندپروری و خودکارآمدی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 73-93]
 • خودکارآمدی اثربخشی پروتکل یکپارچة درمان فراتشخیصی بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان مضطرب و خودکارآمدی مادران آن‌ها [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 225-241]
 • خودکارآمدی اجتماعی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان و خودکارآمدی اجتماعی نوجوانان مبتلا به صرع [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 1-16]
 • خودکارآمدی اجتماعی مدل پیش‌بینی اضطراب اجتماعی براساس کمال‌گرایی و خودکارآمدی اجتماعی با میانجی‌گری تحریف‌های شناختی در نوجوانان دختر و پسر [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 187-202]
 • خودکارآمدی تحصیلی تدوین الگوی ساختاری رابطة شخصیت با شایستگی تحصیلی با میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 275-292]
 • خودکارآمدی تحصیلی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دختر تیزهوش [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 205-224]
 • خودنظم‌بخشی سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم و عملکرد زبان انگلیسی: نقش واسطه‌ای خودنظم‌بخشی و اضطراب زبان دوم [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 377-393]
 • خودنظم‌دهی هیجانی اثربخشی آموزش خودنظم‌دهی هیجانی بر شایستگی اجتماعی و ابرازگری هیجانی دانش‌آموزان پسر با نشانه‌های قلدری [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 243-260]

د

 • دانش آموزان اثربخشی آموزش مهارت‌های رفتاردرمانی دیالکتیکی بر نشانه‌های اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 287-304]
 • دانش‌آموزان با آسیب شنوایی کاشت حلزون‌شده رابطۀ مهارت‌های زبانی با کارکردهای اجرایی در دانش‌آموزان با آسیب شنوایی کاشت حلزون‌شده [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 215-227]
 • دانشجویان نقش واسطه‌ای هیجان‌های تحصیلی و بهزیستی روا‌ن‌شناختی در رابطۀ کمال‌گرایی و تنیدگی تحصیلی در دانشجویان [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 283-302]
 • درمان پذیرش و تعهد مقایسة درمان شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افکار پارانوئیدی در زنان مبتلا به افسردگی پس ‌از زایمان [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 271-286]
 • درمان پذیرش و تعهد اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان و خودکارآمدی اجتماعی نوجوانان مبتلا به صرع [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 1-16]
 • درمان ذهن‌آگاهی دلبسته‌محور تدوین درمان ذهن‌آگاهی دلبسته‌محور و ارزیابی اثربخشی آن بر کیفیت عشق و همدلی در زنان با تجربۀ خیانت زناشویی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 303-323]
 • درمان شمارش پیش‌رونده اثربخشی روش درمان شمارش پیش‌رونده بر نشانه‌های استرس پس آسیبی بیماران جراحی بای‌پس عروق کرونر [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 39-52]
 • درمان شناختی-رفتاری مقایسة درمان شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افکار پارانوئیدی در زنان مبتلا به افسردگی پس ‌از زایمان [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 271-286]
 • درمان شناختی-رفتاری مقایسۀ اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (بستۀ درمانی مبتنی بر تجربه‌ها) بر اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی بیماران زن مبتلا به سندرم رودۀ تحریک‌پذیر [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 395-412]
 • درمان شناختی-رفتاری متمرکز بر آسیب مقایسۀ اثربخشی درمان‌های هیجان‌مدار و شناختی-رفتاری متمرکز بر آسیب بر تجارب هیجانی ناشی از طلاق والدین در نوجوانان [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 251-267]
 • درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن مقایسة اثربخشی مداخلة شناختی مبتنی بر بهوشیاری با مداخلة فراشناختی بر کاهش نشانه‌های اضطراب و نشخوار فکری در زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 403-419]
 • درمان فراشناختی مقایسة اثربخشی مداخلة شناختی مبتنی بر بهوشیاری با مداخلة فراشناختی بر کاهش نشانه‌های اضطراب و نشخوار فکری در زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 403-419]
 • درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش مقایسۀ اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (بستۀ درمانی مبتنی بر تجربه‌ها) بر اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی بیماران زن مبتلا به سندرم رودۀ تحریک‌پذیر [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 395-412]
 • درمان متمرکز بر شفقت مقایسۀ اثربخشی درمان حضوری و واقعیت مجازی متمرکز بر شفقت روی فرسودگی زناشویی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 83-103]
 • درمان مثبت‌نگر مقایسة اثربخشی درمان هیجان‌مدار و درمان مثبت‌نگر بر رضایت زناشویی و احساس تنهایی زنان ازدواج‌کرده بدون رضایت والدین [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 181-204]
 • درمان هیجان‌مدار مقایسة اثربخشی درمان هیجان‌مدار و درمان مثبت‌نگر بر رضایت زناشویی و احساس تنهایی زنان ازدواج‌کرده بدون رضایت والدین [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 181-204]
 • درمان هیجان‌مدار مقایسۀ اثربخشی درمان‌های هیجان‌مدار و شناختی-رفتاری متمرکز بر آسیب بر تجارب هیجانی ناشی از طلاق والدین در نوجوانان [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 251-267]
 • دشواری تنظیم هیجان نقش دشواری تنظیم هیجان در رابطۀ بین تجربۀ آزار و نارضایتی از تصویر بدنی دختران نوجوان [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 327-344]
 • دلبستگی اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار به شیوۀ «محکم مرا در آغوش بگیر» بر سبک‌های دلبستگی، سازگاری زناشویی و صمیمیت جنسی زوجین [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 363-387]
 • دلبستگی بررسی ارزش تشخیصی فناوری ردیاب چشمی در سنجش سبک دلبستگی در بزرگسالان [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 95-119]
 • دلزدگی زناشویی طرحواره‌درمانی و درمان متمرکز بر شفقت و ارزیابی اثربخشی آن بر دلزدگی زناشویی زنان [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 91-108]
 • دوزبانگی مقایسۀ عملکرد حافظۀ معنایی در کودکان دارای ناتوانی‌های ویژۀ یادگیری یک‌زبانه و دوزبانه [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 261-274]

ذ

 • ذهن‌آگاهی نقش واسطه‌ای مؤلفه‌های شایستگی اجتماعی-هیجانی در رابطۀ ذهن‌آگاهی با عملکرد تحصیلی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 1-20]
 • ذهن‌آگاهی ارزیابی مدل رابطۀ بین ذهن‌آگاهی و رضایت زناشویی با میانجی‌گری همدلی زناشویی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 183-198]
 • ذهن‌آگاهی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کاهش نشانه‌های قبل از قاعدگی و اضطراب [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 231-248]
 • ذهن‌آگاهی بررسی روایی و پایایی نسخۀ ایرانی مقیاس ذهن‌آگاهی فیلادلفیا (PHLMS) در مراجعان مراکز مشاوره و روان‌درمانی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 345-362]
 • ذهن‌آگاهی اثربخشی گروه‌درمانی پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کمال‌گرایی مثبت و منفی در مردان مبتلا به اختلال مصرف مواد افیونی در مقایسه با درمان‌های رایج [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 343-359]

ر

 • ردیابی چشم بررسی ارزش تشخیصی فناوری ردیاب چشمی در سنجش سبک دلبستگی در بزرگسالان [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 95-119]
 • رشد پس از آسیب پیش‌بینی استرس تروماتیک کرونا و رشد پس از آسیب در پرستاران بخش مراقبت بیماران کرونایی براساس حمایت اجتماعی ادراک‌شده: نقش میانجی شفقت خود و تنظیم شناختی هیجان [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 327-341]
 • رضایت از زندگی رابطۀ استحقاق روان‌شناختی و جهت‌گیری مذهبی بیرونی با رضایت زندگی دانشجویان: نقش واسطه‌ای سلامت هیجانی و جهت‌گیری مذهبی درونی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 381-402]
 • رضایت زناشویی ارزیابی مدل رابطۀ بین ذهن‌آگاهی و رضایت زناشویی با میانجی‌گری همدلی زناشویی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 183-198]
 • رضایت زناشویی مقایسة اثربخشی درمان هیجان‌مدار و درمان مثبت‌نگر بر رضایت زناشویی و احساس تنهایی زنان ازدواج‌کرده بدون رضایت والدین [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 181-204]
 • رضایت شغلی مطالعۀ تجارب زیستۀ معلمان زن دارای رضایت شغلی در زمینۀ حل موفقیت آمیز تعارض کار-خانواده [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 293-309]
 • رفتار پرخطر اثربخشی آموزش مهارت‌های شناختی-اجتماعی بر ساختار انگیزشی دانش‌آموزان با گرایش به رفتارهای پرخطر [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 161-179]
 • رفتار پرخطر ارزیابی مدل رفتارهای پرخطر براساس سیستم‌های مغزی-رفتاری و ابعاد تاریک شخصیت با میانجی‌گری توانایی کنترل فکر در دانش‌آموزان دورۀ دوم متوسطه [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 1-17]
 • رفتار درمانی دیالکتیکی اثربخشی آموزش مهارت‌های رفتاردرمانی دیالکتیکی بر نشانه‌های اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 287-304]
 • رفتارهای خودمراقبتی اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر سازگاری اجتماعی و رفتارهای خودمراقبتی بیماران قلبی با علائم افسردگی (پس از عمل جراحی قلب باز) [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 37-52]
 • روایی بررسی روایی و پایایی نسخۀ ایرانی مقیاس ذهن‌آگاهی فیلادلفیا (PHLMS) در مراجعان مراکز مشاوره و روان‌درمانی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 345-362]
 • روایی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامۀ منبع کنترل ترافیکی در رانندگان ایرانی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 193-213]
 • روایت‌پژوهی روایت‌پژوهی تجارب زیستۀ یک مشاور: بررسی اختلالات اضطراب در دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 217-232]
 • روان‌شناختی پیامدهای روانی-اجتماعی دوران پساکروناویروس 2019 (کووید-19) مطالعة مروری نظام‌مند [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 53-72]
 • روان‌شناسی مثبت‌گرا تدوین الگوی مقابلۀ روان‌شناختی بر مبنای روان‌شناسی مثبت‌گرا و ارزیابی تأثیر آن بر تاب‌آوری افراد دارای اضطراب کووید-19 [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 269-285]
 • روان‌شناسی مثبت‌نگر اثربخشی مداخلۀ روان‌شناسی مثبت‌نگر بر شادکامی و تفکر مثبت در بیماران روانی مزمن [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 249-263]

ز

 • زنان ارزیابی مدل رابطۀ بین ذهن‌آگاهی و رضایت زناشویی با میانجی‌گری همدلی زناشویی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 183-198]
 • زنان واکاوی عوامل خطر و محافظ در زنان اقدام کننده به خودکشی: یک رویکرد پدیدارشناختی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 19-38]
 • زنان دارای تعارض زناشویی طرحواره‌درمانی و درمان متمرکز بر شفقت و ارزیابی اثربخشی آن بر دلزدگی زناشویی زنان [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 91-108]
 • زوج‌درمانی اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار به شیوۀ «محکم مرا در آغوش بگیر» بر سبک‌های دلبستگی، سازگاری زناشویی و صمیمیت جنسی زوجین [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 363-387]
 • زوجین واکاوی تجارب و واکنش‌های ارتباطی زوجین در قرنطینۀ خانگی بیماری کووید-19 مطالعه‌ای پدیدارشناسانه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 249-269]

س

 • ساختار انگیزشی اثربخشی آموزش مهارت‌های شناختی-اجتماعی بر ساختار انگیزشی دانش‌آموزان با گرایش به رفتارهای پرخطر [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 161-179]
 • ساختار عاملی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامۀ منبع کنترل ترافیکی در رانندگان ایرانی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 193-213]
 • ساخت مقیاس مقیاس ایرانی نیک‌زیستی نوجوانان: ساخت و ارزشیابی ویژگی‌های فنی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 305-326]
 • سازگاری اجتماعی اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر سازگاری اجتماعی و رفتارهای خودمراقبتی بیماران قلبی با علائم افسردگی (پس از عمل جراحی قلب باز) [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 37-52]
 • سازگاری زناشویی اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار به شیوۀ «محکم مرا در آغوش بگیر» بر سبک‌های دلبستگی، سازگاری زناشویی و صمیمیت جنسی زوجین [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 363-387]
 • سبک نظارتی والدین بررسی روابط ساختاری سلامت روان براساس اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی با میانجی‌گری سبک‌های نظارتی والدین در دانش‌آموزان مقطع متوسطه [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 365-380]
 • سبک‌های دفاعی پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی مادران کودکان کم‌توان ‌ذهنی براساس حمایت اجتماعی ادراک‌شده، سبک‌های دفاعی و خودشفقت‌ورزی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 157-174]
 • سبک‌های فرزندپروری رابطۀ میان سبک‌های فرزندپروری و نشانه‌های اضطراب اجتماعی: نقش واسطه‌ای حساسیت بین فردی و نقش تعدیل‌کنندۀ فرونشانی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 311-325]
 • سرمایه‌های روان‌شناختی الگوی سواد یادگیری مادام‌العمر و نیازهای روان‌شناختی: نقش میانجی سرمایه‌های روان‌شناختی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 129-145]
 • سرمایه‌های روان‌شناختی تدوین بستۀ آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی و ارزیابی اثربخشی آن بر تکانشگری و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی دانش‌آموزان طلاق دارای اختلال رفتار برونی‌سازی‌شده [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 287-303]
 • سرمایۀ اجتماعی رابطۀ سرمایه‌های روانی و اجتماعی با انواع بهزیستی: نقش واسطه‌ای معنای زندگی [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 109-124]
 • سرمایۀ روان‌شناختی نقش میانجی مکانیسم‌های دفاعی در رابطۀ بین ترومای دوران کودکی و سرمایۀ روان‌شناختی دانشجویان با نشانه‌های روان‌تنی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 115-137]
 • سیستم خودهای انگیزشی یادگیری زبان دوم سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم و عملکرد زبان انگلیسی: نقش واسطه‌ای خودنظم‌بخشی و اضطراب زبان دوم [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 377-393]
 • سیستم مغزی رفتاری ارزیابی مدل رفتارهای پرخطر براساس سیستم‌های مغزی-رفتاری و ابعاد تاریک شخصیت با میانجی‌گری توانایی کنترل فکر در دانش‌آموزان دورۀ دوم متوسطه [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 1-17]
 • سلامت روان بررسی روابط ساختاری سلامت روان براساس اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی با میانجی‌گری سبک‌های نظارتی والدین در دانش‌آموزان مقطع متوسطه [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 365-380]
 • سلامت هیجانی رابطۀ استحقاق روان‌شناختی و جهت‌گیری مذهبی بیرونی با رضایت زندگی دانشجویان: نقش واسطه‌ای سلامت هیجانی و جهت‌گیری مذهبی درونی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 381-402]
 • سنجه مقیاس ایرانی نیک‌زیستی نوجوانان: ساخت و ارزشیابی ویژگی‌های فنی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 305-326]
 • سندرم رودۀ تحریک‌پذیر مقایسۀ اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (بستۀ درمانی مبتنی بر تجربه‌ها) بر اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی بیماران زن مبتلا به سندرم رودۀ تحریک‌پذیر [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 395-412]
 • سوء‌مصرف مواد افیونی اثربخشی نوروفیدبک بر توانایی تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در افراد دارای سوء‌مصرف مواد افیونی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 121-140]
 • سواد یادگیری مادام‌العمر الگوی سواد یادگیری مادام‌العمر و نیازهای روان‌شناختی: نقش میانجی سرمایه‌های روان‌شناختی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 129-145]

ش

 • شادکامی نقش میانجی‌گری نیازهای بنیادین روان‌شناختی در رابطۀ عملکرد خانواده با شادکامی در دانشجویان کارشناسی ساکن خوابگاه دانشگاه الزهرا [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 43-63]
 • شادکامی اثربخشی مداخلۀ روان‌شناسی مثبت‌نگر بر شادکامی و تفکر مثبت در بیماران روانی مزمن [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 249-263]
 • شایستگی اجتماعی اثربخشی آموزش خودنظم‌دهی هیجانی بر شایستگی اجتماعی و ابرازگری هیجانی دانش‌آموزان پسر با نشانه‌های قلدری [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 243-260]
 • شایستگی تحصیلی تدوین الگوی ساختاری رابطة شخصیت با شایستگی تحصیلی با میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 275-292]
 • شایستگی‌های اجتماعی-هیجانی نقش واسطه‌ای مؤلفه‌های شایستگی اجتماعی-هیجانی در رابطۀ ذهن‌آگاهی با عملکرد تحصیلی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 1-20]
 • شبه‌تجربی تأثیر بازی‌های گروهی بر قضاوت اخلاقی دانش‌آموزان پسر پایۀ سوم ابتدایی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 163-181]
 • شرم نقش واسطه‌ای فرایندهای خودنظم‌بخشی در رابطۀ استرس ادراک‌شده با افسردگی، شرم و گناه در دو گروه بیماران پسوریازیس و همراهان بیماران [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 71-89]
 • شفقت اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر نشخوار فکری، خودانتقادگری و افکار خودآیند منفی دانشجویان دارای تجربۀ شکست عشقی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 361-376]
 • شفقت به خود پیش‌بینی استرس تروماتیک کرونا و رشد پس از آسیب در پرستاران بخش مراقبت بیماران کرونایی براساس حمایت اجتماعی ادراک‌شده: نقش میانجی شفقت خود و تنظیم شناختی هیجان [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 327-341]
 • شکست عشقی اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر نشخوار فکری، خودانتقادگری و افکار خودآیند منفی دانشجویان دارای تجربۀ شکست عشقی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 361-376]
 • شناخت تعیین‌کننده‌های تفاوت‌های فرهنگی در کارکردهای شناختی پایه؛ یک مطالعۀ کیفی مقدماتی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 105-128]

ص

 • صرع اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان و خودکارآمدی اجتماعی نوجوانان مبتلا به صرع [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 1-16]
 • صمیمیت جنسی اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار به شیوۀ «محکم مرا در آغوش بگیر» بر سبک‌های دلبستگی، سازگاری زناشویی و صمیمیت جنسی زوجین [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 363-387]
 • صمیمیت زناشویی اثربخشی بستة آموزشی توان‌بخشی روان‌شناختی بر میل به طلاق و صمیمیت زناشویی در زوجین در حال طلاق [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 95-114]

ط

 • طرحواره مقایسۀ طرحواره‌های ناسازگار اولیه و حافظۀ شرح‌حال در افراد مبتلا به اختلال افسردگی، اضطرابی و بهنجار [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 421-434]
 • طرحواره‌درمانی گروهی مروری بر تکنیک‌های طرحواره‌درمانی گروهی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 17-31]
 • طرحواره‌درمانی و درمان متمرکز بر شفقت طرحواره‌درمانی و درمان متمرکز بر شفقت و ارزیابی اثربخشی آن بر دلزدگی زناشویی زنان [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 91-108]
 • طرحواره‌های ناسازگار اولیه مدل ساختاری روابط بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه با کمال‌طلبی نوجوانان تیزهوش: نقش واسطة باورهای فراشناختی و میزان محبوبیت والدین [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 65-81]
 • طرحواره‌های ناسازگار اولیه طرحواره‌درمانی و درمان متمرکز بر شفقت و ارزیابی اثربخشی آن بر دلزدگی زناشویی زنان [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 91-108]
 • طلاق اثربخشی بستة آموزشی توان‌بخشی روان‌شناختی بر میل به طلاق و صمیمیت زناشویی در زوجین در حال طلاق [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 95-114]
 • طلاق تدوین بستۀ آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی و ارزیابی اثربخشی آن بر تکانشگری و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی دانش‌آموزان طلاق دارای اختلال رفتار برونی‌سازی‌شده [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 287-303]

ع

 • عدم تقارن مقایسۀ عدم تقارن امواج مغزی مناطق پیشانی بین افراد دارای اختلال وسواس فکری-عملی، افسردگی اساسی و عادی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 147-162]
 • عزت‌نفس اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف‌پذیری شناختی و عزت‌نفس زنان آسیب‌دیده از خیانت زناشویی [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 203-216]
 • عزت‌نفس اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر نظریۀ عقلانی-هیجانی-رفتاری (REBT) بر ارتقای عزت‌نفس و کاهش فرسودگی شغلی در مردان شاغل متأهل [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 139-155]
 • عملکرد تحصیلی نقش واسطه‌ای مؤلفه‌های شایستگی اجتماعی-هیجانی در رابطۀ ذهن‌آگاهی با عملکرد تحصیلی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 1-20]
 • عملکرد خانواده نقش میانجی‌گری نیازهای بنیادین روان‌شناختی در رابطۀ عملکرد خانواده با شادکامی در دانشجویان کارشناسی ساکن خوابگاه دانشگاه الزهرا [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 43-63]
 • عملکرد والدین ادراک کودک از عملکرد والدین خوب در تأمین نیازهای بنیادین روان‌شناختی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 21-41]
 • عوامل خطر واکاوی عوامل خطر و محافظ در زنان اقدام کننده به خودکشی: یک رویکرد پدیدارشناختی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 19-38]
 • عوامل خطر شناختی طراحی و ارزیابی مدل پیش‌بینی مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان: نقش نگرش مذهبی، نگرانی از نرسیدن به آرزوها، افسردگی و خشم و عصبانیت [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 55-69]
 • عوامل خطر هیجانی طراحی و ارزیابی مدل پیش‌بینی مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان: نقش نگرش مذهبی، نگرانی از نرسیدن به آرزوها، افسردگی و خشم و عصبانیت [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 55-69]
 • عوامل محافظ واکاوی عوامل خطر و محافظ در زنان اقدام کننده به خودکشی: یک رویکرد پدیدارشناختی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 19-38]

ف

 • فراتحلیل فراتحلیل پژوهش‌های داخلی در زمینۀ اثربخشی مداخلات آموزشی-درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب بر مدیریت رفتار فردی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 325-350]
 • فرایندهای خودنظم‌بخشی نقش واسطه‌ای فرایندهای خودنظم‌بخشی در رابطۀ استرس ادراک‌شده با افسردگی، شرم و گناه در دو گروه بیماران پسوریازیس و همراهان بیماران [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 71-89]
 • فرزندپروری ادراک کودک از عملکرد والدین خوب در تأمین نیازهای بنیادین روان‌شناختی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 21-41]
 • فرسودگی زناشویی مقایسۀ اثربخشی درمان حضوری و واقعیت مجازی متمرکز بر شفقت روی فرسودگی زناشویی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 83-103]
 • فرسودگی شغلی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر نظریۀ عقلانی-هیجانی-رفتاری (REBT) بر ارتقای عزت‌نفس و کاهش فرسودگی شغلی در مردان شاغل متأهل [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 139-155]
 • فرهنگ تعیین‌کننده‌های تفاوت‌های فرهنگی در کارکردهای شناختی پایه؛ یک مطالعۀ کیفی مقدماتی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 105-128]
 • فرونشانی رابطۀ میان سبک‌های فرزندپروری و نشانه‌های اضطراب اجتماعی: نقش واسطه‌ای حساسیت بین فردی و نقش تعدیل‌کنندۀ فرونشانی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 311-325]
 • فیلادلفیا بررسی روایی و پایایی نسخۀ ایرانی مقیاس ذهن‌آگاهی فیلادلفیا (PHLMS) در مراجعان مراکز مشاوره و روان‌درمانی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 345-362]

ق

 • قدردانی نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی ادراک‌شده و تاب‌آوری روان‌شناختی در رابطۀ بین قدردانی و نشانگان افسردگی در پرستاران [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 175-191]
 • قربانی اثربخشی برنامۀ آموزش بخشایشگری بر امیدواری تحصیلی در میان دانش‌آموزان قربانی قلدری [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 265-281]
 • قضاوت اخلاقی تأثیر بازی‌های گروهی بر قضاوت اخلاقی دانش‌آموزان پسر پایۀ سوم ابتدایی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 163-181]
 • قلدری اثربخشی برنامۀ آموزش بخشایشگری بر امیدواری تحصیلی در میان دانش‌آموزان قربانی قلدری [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 265-281]
 • قلدری اثربخشی آموزش خودنظم‌دهی هیجانی بر شایستگی اجتماعی و ابرازگری هیجانی دانش‌آموزان پسر با نشانه‌های قلدری [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 243-260]

ک

 • کارکرد شناختی تعیین‌کننده‌های تفاوت‌های فرهنگی در کارکردهای شناختی پایه؛ یک مطالعۀ کیفی مقدماتی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 105-128]
 • کارکردهای اجرایی اثربخشی تمرین رایانه‌ای شناختی بر عملکرد بازداری پاسخ و توجه پایدار دانش‌آموزان با مشکلات ریاضی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 33-54]
 • کارکردهای اجرایی رابطۀ مهارت‌های زبانی با کارکردهای اجرایی در دانش‌آموزان با آسیب شنوایی کاشت حلزون‌شده [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 215-227]
 • کارکردهای شناختی مقایسۀ عملکرد حافظۀ معنایی در کودکان دارای ناتوانی‌های ویژۀ یادگیری یک‌زبانه و دوزبانه [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 261-274]
 • کارگاه تربیت مربی خلاقیت واکاوی تجارب زیستۀ مربیان مناطق محروم در کارگاه آنلاین خلاقیت [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 19-35]
 • کانون تنظیم اثر بازخورد بر جهت‌گیری هدف‌های پیشرفت دانش‌آموزان: تعامل بین مرجع مقایسه و کانون تنظیم [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 53-70]
 • کرونا نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی ادراک‌شده و تاب‌آوری روان‌شناختی در رابطۀ بین قدردانی و نشانگان افسردگی در پرستاران [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 175-191]
 • کرونا پیش‌بینی استرس تروماتیک کرونا و رشد پس از آسیب در پرستاران بخش مراقبت بیماران کرونایی براساس حمایت اجتماعی ادراک‌شده: نقش میانجی شفقت خود و تنظیم شناختی هیجان [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 327-341]
 • کرونا ویروس پیامدهای روانی-اجتماعی دوران پساکروناویروس 2019 (کووید-19) مطالعة مروری نظام‌مند [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 53-72]
 • کیفیت رابطۀ زناشویی مدل‌یابی کیفیت رابطۀ زناشویی براساس مقابلۀ زوجی: نقش میانجی‌گری مفهوم ما شدن در افراد متأهل [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 351-364]
 • کیفیت زندگی مقایسۀ اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (بستۀ درمانی مبتنی بر تجربه‌ها) بر اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی بیماران زن مبتلا به سندرم رودۀ تحریک‌پذیر [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 395-412]
 • کیفیت زندگی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و تاب‌آوری بهبودیافتگان کووید-19 [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 125-138]
 • کیفیت عشق تدوین درمان ذهن‌آگاهی دلبسته‌محور و ارزیابی اثربخشی آن بر کیفیت عشق و همدلی در زنان با تجربۀ خیانت زناشویی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 303-323]
 • کمال‌طلبی مدل ساختاری روابط بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه با کمال‌طلبی نوجوانان تیزهوش: نقش واسطة باورهای فراشناختی و میزان محبوبیت والدین [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 65-81]
 • کمال‌گرایی نقش واسطه‌ای هیجان‌های تحصیلی و بهزیستی روا‌ن‌شناختی در رابطۀ کمال‌گرایی و تنیدگی تحصیلی در دانشجویان [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 283-302]
 • کمال‌گرایی مدل پیش‌بینی اضطراب اجتماعی براساس کمال‌گرایی و خودکارآمدی اجتماعی با میانجی‌گری تحریف‌های شناختی در نوجوانان دختر و پسر [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 187-202]
 • کمال‌گرایی مثبت اثربخشی گروه‌درمانی پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کمال‌گرایی مثبت و منفی در مردان مبتلا به اختلال مصرف مواد افیونی در مقایسه با درمان‌های رایج [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 343-359]
 • کمال‌گرایی منفی اثربخشی گروه‌درمانی پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کمال‌گرایی مثبت و منفی در مردان مبتلا به اختلال مصرف مواد افیونی در مقایسه با درمان‌های رایج [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 343-359]
 • کودکان رهیافتی پدیدارشناسانه از ادراک معلمان از تاب‌آوری کودکان شهر تهران: یک مطالعۀ کیفی [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 233-250]
 • کووید-19 واکاوی تجارب و واکنش‌های ارتباطی زوجین در قرنطینۀ خانگی بیماری کووید-19 مطالعه‌ای پدیدارشناسانه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 249-269]

م

 • مادران کودکان کم‌توان ‌ذهنی پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی مادران کودکان کم‌توان ‌ذهنی براساس حمایت اجتماعی ادراک‌شده، سبک‌های دفاعی و خودشفقت‌ورزی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 157-174]
 • ماشدن مدل‌یابی کیفیت رابطۀ زناشویی براساس مقابلۀ زوجی: نقش میانجی‌گری مفهوم ما شدن در افراد متأهل [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 351-364]
 • مثبت‌نگری اثربخشی برنامۀ ارتقای دانش، نگرش و عملکرد با رویکرد مثبت‌نگری به اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی بر تعامل والد-کودک، استرس فرزندپروری و خودکارآمدی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 73-93]
 • محبوبیت والدین مدل ساختاری روابط بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه با کمال‌طلبی نوجوانان تیزهوش: نقش واسطة باورهای فراشناختی و میزان محبوبیت والدین [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 65-81]
 • محکم مرا در آغوش بگیر اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار به شیوۀ «محکم مرا در آغوش بگیر» بر سبک‌های دلبستگی، سازگاری زناشویی و صمیمیت جنسی زوجین [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 363-387]
 • مداخلات آموزشی-درمانی فراتحلیل پژوهش‌های داخلی در زمینۀ اثربخشی مداخلات آموزشی-درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب بر مدیریت رفتار فردی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 325-350]
 • مداخله مروری بر تکنیک‌های طرحواره‌درمانی گروهی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 17-31]
 • مداخلۀ نزاکت اثربخشی مداخلۀ نزاکت، احترام و اشتیاق در کار (CREW) بر ارتقای سطح انرژی رابطه‌ای و بهزیستی کارکنان با کنترل متغیر برون‌گرایی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 199-215]
 • مدیریت رفتار فراتحلیل پژوهش‌های داخلی در زمینۀ اثربخشی مداخلات آموزشی-درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب بر مدیریت رفتار فردی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 325-350]
 • مرجع مقایسه اثر بازخورد بر جهت‌گیری هدف‌های پیشرفت دانش‌آموزان: تعامل بین مرجع مقایسه و کانون تنظیم [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 53-70]
 • مشاور روایت‌پژوهی تجارب زیستۀ یک مشاور: بررسی اختلالات اضطراب در دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 217-232]
 • مشکلات ریاضی اثربخشی تمرین رایانه‌ای شناختی بر عملکرد بازداری پاسخ و توجه پایدار دانش‌آموزان با مشکلات ریاضی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 33-54]
 • مصرف مواد مخدر طراحی و ارزیابی مدل پیش‌بینی مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان: نقش نگرش مذهبی، نگرانی از نرسیدن به آرزوها، افسردگی و خشم و عصبانیت [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 55-69]
 • مطالعة مروری نظام‌مند پیامدهای روانی-اجتماعی دوران پساکروناویروس 2019 (کووید-19) مطالعة مروری نظام‌مند [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 53-72]
 • معلمان رهیافتی پدیدارشناسانه از ادراک معلمان از تاب‌آوری کودکان شهر تهران: یک مطالعۀ کیفی [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 233-250]
 • معنای زندگی رابطۀ سرمایه‌های روانی و اجتماعی با انواع بهزیستی: نقش واسطه‌ای معنای زندگی [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 109-124]
 • مقابله زوجی حمایتی خود مدل‌یابی کیفیت رابطۀ زناشویی براساس مقابلۀ زوجی: نقش میانجی‌گری مفهوم ما شدن در افراد متأهل [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 351-364]
 • مقابله زوجی حمایتی همسر مدل‌یابی کیفیت رابطۀ زناشویی براساس مقابلۀ زوجی: نقش میانجی‌گری مفهوم ما شدن در افراد متأهل [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 351-364]
 • مقیاس تأثیر حوادث تجدید نظر شده اثربخشی روش درمان شمارش پیش‌رونده بر نشانه‌های استرس پس آسیبی بیماران جراحی بای‌پس عروق کرونر [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 39-52]
 • مکانیسم‌های دفاعی نقش میانجی مکانیسم‌های دفاعی در رابطۀ بین ترومای دوران کودکی و سرمایۀ روان‌شناختی دانشجویان با نشانه‌های روان‌تنی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 115-137]
 • میل به طلاق اثربخشی بستة آموزشی توان‌بخشی روان‌شناختی بر میل به طلاق و صمیمیت زناشویی در زوجین در حال طلاق [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 95-114]
 • منبع کنترل ترافیکی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامۀ منبع کنترل ترافیکی در رانندگان ایرانی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 193-213]
 • مهارت‌های اجتماعی اثربخشی پروتکل یکپارچة درمان فراتشخیصی بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان مضطرب و خودکارآمدی مادران آن‌ها [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 225-241]
 • مهارت‌های اجتماعی نقش میانجی ادراک اجتماعی در ارتباط بین تعامل مادر-کودک و مهارت‌های اجتماعی کودک از نظر مادران دارای کودک پیش‌دبستانی [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 173-186]
 • مهارت‌های زبانی رابطۀ مهارت‌های زبانی با کارکردهای اجرایی در دانش‌آموزان با آسیب شنوایی کاشت حلزون‌شده [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 215-227]
 • مهارت‌های زندگی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دختر تیزهوش [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 205-224]
 • مهارت‌های شناختی- اجتماعی اثربخشی آموزش مهارت‌های شناختی-اجتماعی بر ساختار انگیزشی دانش‌آموزان با گرایش به رفتارهای پرخطر [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 161-179]
 • مولتیپل اسکلروزیس مقایسة اثربخشی مداخلة شناختی مبتنی بر بهوشیاری با مداخلة فراشناختی بر کاهش نشانه‌های اضطراب و نشخوار فکری در زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 403-419]

ن

 • ناتوانی ویژۀ یادگیری مقایسۀ عملکرد حافظۀ معنایی در کودکان دارای ناتوانی‌های ویژۀ یادگیری یک‌زبانه و دوزبانه [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 261-274]
 • نارسایی توجه و بیش‌فعالی اثربخشی برنامۀ ارتقای دانش، نگرش و عملکرد با رویکرد مثبت‌نگری به اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی بر تعامل والد-کودک، استرس فرزندپروری و خودکارآمدی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 73-93]
 • نارساخوان ادراکی مقایسۀ سطح بازداری پاسخ در دانش‌آموزان ابتدایی نارساخوان تحولی ادراکی، زبان‌شناختی و عادی در خواندن [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 1-17]
 • نارساخوان زبان‌شناختی مقایسۀ سطح بازداری پاسخ در دانش‌آموزان ابتدایی نارساخوان تحولی ادراکی، زبان‌شناختی و عادی در خواندن [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 1-17]
 • نارضایتی از تصویر بدنی نقش دشواری تنظیم هیجان در رابطۀ بین تجربۀ آزار و نارضایتی از تصویر بدنی دختران نوجوان [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 327-344]
 • نیازهای اساسی روان‌شناختی الگوی سواد یادگیری مادام‌العمر و نیازهای روان‌شناختی: نقش میانجی سرمایه‌های روان‌شناختی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 129-145]
 • نیازهای بنیادین روان‌شناختی ادراک کودک از عملکرد والدین خوب در تأمین نیازهای بنیادین روان‌شناختی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 21-41]
 • نیازهای بنیادین روان‌شناختی نقش میانجی‌گری نیازهای بنیادین روان‌شناختی در رابطۀ عملکرد خانواده با شادکامی در دانشجویان کارشناسی ساکن خوابگاه دانشگاه الزهرا [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 43-63]
 • نشانه‌های اضطراب اجتماعی رابطۀ میان سبک‌های فرزندپروری و نشانه‌های اضطراب اجتماعی: نقش واسطه‌ای حساسیت بین فردی و نقش تعدیل‌کنندۀ فرونشانی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 311-325]
 • نشانه‌های روان‌تنی نقش میانجی مکانیسم‌های دفاعی در رابطۀ بین ترومای دوران کودکی و سرمایۀ روان‌شناختی دانشجویان با نشانه‌های روان‌تنی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 115-137]
 • نشانه‌های قبل از قاعدگی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کاهش نشانه‌های قبل از قاعدگی و اضطراب [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 231-248]
 • نشخوار فکری مقایسة اثربخشی مداخلة شناختی مبتنی بر بهوشیاری با مداخلة فراشناختی بر کاهش نشانه‌های اضطراب و نشخوار فکری در زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 403-419]
 • نشخوار فکری اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر نشخوار فکری، خودانتقادگری و افکار خودآیند منفی دانشجویان دارای تجربۀ شکست عشقی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 361-376]
 • نظریۀ بازپردازش آگاهانه بررسی اثر تمرینات کم‌خطا و پرخطا بر یادگیری مهارت حرکتی در کودکان: نقش بازپردازش آگاهانه [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 71-93]
 • نظریۀ عقلانی-هیجانی-رفتاری اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر نظریۀ عقلانی-هیجانی-رفتاری (REBT) بر ارتقای عزت‌نفس و کاهش فرسودگی شغلی در مردان شاغل متأهل [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 139-155]
 • نیک‌زیستی مقیاس ایرانی نیک‌زیستی نوجوانان: ساخت و ارزشیابی ویژگی‌های فنی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 305-326]
 • نگرش مذهبی طراحی و ارزیابی مدل پیش‌بینی مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان: نقش نگرش مذهبی، نگرانی از نرسیدن به آرزوها، افسردگی و خشم و عصبانیت [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 55-69]
 • نوجوانان مقیاس ایرانی نیک‌زیستی نوجوانان: ساخت و ارزشیابی ویژگی‌های فنی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 305-326]
 • نوجوانان تجربه‌های شناختی و احساسی نوجوانان در استفاده از شبکة اجتماعی اینستاگرام [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 139-160]
 • نوجوانان مدل پیش‌بینی اضطراب اجتماعی براساس کمال‌گرایی و خودکارآمدی اجتماعی با میانجی‌گری تحریف‌های شناختی در نوجوانان دختر و پسر [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 187-202]
 • نوجوانان تیزهوش مدل ساختاری روابط بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه با کمال‌طلبی نوجوانان تیزهوش: نقش واسطة باورهای فراشناختی و میزان محبوبیت والدین [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 65-81]
 • نوروفیدبک اثربخشی نوروفیدبک بر توانایی تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در افراد دارای سوء‌مصرف مواد افیونی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 121-140]

و

 • واژه‌های کلیدی: اضطراب روایت‌پژوهی تجارب زیستۀ یک مشاور: بررسی اختلالات اضطراب در دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 217-232]
 • واژه‌های کلیدی: اعتیاد به پورنوگرافی پیش‌بینی تمایزی اعتیاد به پورنوگرافی: براساس احساس شرم و خودشیفتگی ناسالم [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 157-172]
 • واژه‌های کلیدی: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و تاب‌آوری بهبودیافتگان کووید-19 [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 125-138]
 • واژه‌های کلیدی: سرمایۀ روان‌شناختی رابطۀ سرمایه‌های روانی و اجتماعی با انواع بهزیستی: نقش واسطه‌ای معنای زندگی [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 109-124]
 • واژه‌های کلیدی: طلاق والدین مقایسۀ اثربخشی درمان‌های هیجان‌مدار و شناختی-رفتاری متمرکز بر آسیب بر تجارب هیجانی ناشی از طلاق والدین در نوجوانان [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 251-267]
 • واقعیت‌درمانی اثربخشی آموزش نظریۀ انتخاب و واقعیت‌درمانی بر کاهش پرخاشگری و هیجان‌های منفی نوجوانان دختر [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 217-229]
 • واقعیت مجازی مقایسۀ اثربخشی درمان حضوری و واقعیت مجازی متمرکز بر شفقت روی فرسودگی زناشویی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 83-103]
 • واکنش‌های ارتباطی واکاوی تجارب و واکنش‌های ارتباطی زوجین در قرنطینۀ خانگی بیماری کووید-19 مطالعه‌ای پدیدارشناسانه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 249-269]
 • ویژگی‌های شخصیتی تدوین الگوی ساختاری رابطة شخصیت با شایستگی تحصیلی با میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 275-292]

ه

 • هیجان‌مدار اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار به شیوۀ «محکم مرا در آغوش بگیر» بر سبک‌های دلبستگی، سازگاری زناشویی و صمیمیت جنسی زوجین [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 363-387]
 • هیجان‌های تحصیلی نقش واسطه‌ای هیجان‌های تحصیلی و بهزیستی روا‌ن‌شناختی در رابطۀ کمال‌گرایی و تنیدگی تحصیلی در دانشجویان [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 283-302]
 • هدف‌های پیشرفت اثر بازخورد بر جهت‌گیری هدف‌های پیشرفت دانش‌آموزان: تعامل بین مرجع مقایسه و کانون تنظیم [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 53-70]
 • همدلی تدوین درمان ذهن‌آگاهی دلبسته‌محور و ارزیابی اثربخشی آن بر کیفیت عشق و همدلی در زنان با تجربۀ خیانت زناشویی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 303-323]
 • همدلی زناشویی ارزیابی مدل رابطۀ بین ذهن‌آگاهی و رضایت زناشویی با میانجی‌گری همدلی زناشویی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 183-198]

ی

 • یادگیری آشکار بررسی اثر تمرینات کم‌خطا و پرخطا بر یادگیری مهارت حرکتی در کودکان: نقش بازپردازش آگاهانه [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 71-93]
 • یادگیری پنهان بررسی اثر تمرینات کم‌خطا و پرخطا بر یادگیری مهارت حرکتی در کودکان: نقش بازپردازش آگاهانه [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 71-93]
 • یادگیری زبان انگلیسی سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم و عملکرد زبان انگلیسی: نقش واسطه‌ای خودنظم‌بخشی و اضطراب زبان دوم [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 377-393]