دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

شناسایی مولفه های بافتی در مدرسه تاب آور: یک مرور نظام مند.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1401

10.22059/japr.2022.88272

لیلا افضلی؛ سیمین حسینیان؛ زهرا نقش


تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر طرحواره درمانی بر کاهش پریشانی روانشناختی نوجوانان طلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22059/japr.2022.89974

فرزانه منجزی؛ اسماعیل اسدپور؛ محسن رسولی؛ کیانوش زهراکار


پیش بینی رفتارهای آشفته خوردن بر اساس کمالگرایی و ترومای دوران کودکی: ارائه الگو تبیینی با نقش میانجی‌ شرم درونی شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1401

10.22059/japr.2023.90585

نازنین حمیدی نژاد؛ بهروز دولتشاهی؛ فریبرز باقری


نقش واسطه‌ای سبک‌های مقابله با تنیدگی در رابطة عزت نفس و بهزیستی هیجانی دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1401

10.22059/japr.2023.90875

علی خدایی؛ هانیه صیادی


طراحی الگوی روابط ساختاری پیش‌بینی عود مصرف بر اساس باورهای شخصیتی ناکارآمد نقش میانجیگری کنترل بازداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1401

شیرین احمدی؛ سجاد بشرپور؛ اکبر عطادخت؛ محمد نریمانی