دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارائه الگوی یادگیری مبتنی بر بازی (غیردیجیتال) با رویکرد حل مسأله برای آموزش سازمانی و نقد دوره‌‌های آموزشی موجود بر اساس آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1398

مرضیه عبدالوهابی؛ کمال درانی؛ سعید صفایی موحد؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ کیوان صالحی


2. مطالعه پدیدارشناختی مدرسه طبیعت و پیامدهای آن در رشد عاطفی و اجتماعی کودکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 فروردین 1399

منصوره حاج حسینی؛ فاطمه آزاد؛ الهام سادات ناجی


3. ارتقا ءتفکر علمی در کودکان پیش دبستانی: طراحی بسته آموزشی مبتنی بر رویکرد تجربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 فروردین 1399

لیدا ملک زاده؛ الهه حجازی؛ محمود تلخابی؛ زهرا نقش


4. اثر بخشی برنامه حضوری – مجازی درمان تعامل والد-کودک بر اساس رویکرد آیبرگ بر رابطه مادر وکودک مبتلا به اختلال های رفتاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 فروردین 1399

علی اکبری زاده؛ سعید حسن زاده؛ کامبیز کامکاری؛ مسعود لواسانی


5. مقایسه نارسایی هیجانی ، اضطرار منفی و پرخاشگری در زندانیان با و بدون اختلال خشم انفجاری متناوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 فروردین 1399

مهدی غریب پور؛ بهمن اکبری؛ عباس ابوالقاسمی


6. رابطه ترس از خود شفقتی و ترس از شادی با پرخوری از طریق میانجی‌گری عاطفه مثبت و منفی در دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 فروردین 1399

فرزانه ملک پور؛ سودابه بساک نژاد


7. نقش انگیزش والدین در انگیزش خودمختار دانش آموزان برای انجام تکالیف شب: آزمون مدلی براساس نظریه خودتعیین گری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 فروردین 1399

نینا عادلی؛ سیاوش طالع پسند؛ مرتضی نظیفی


8. رواسازی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ شاخص ذخیره شناختی (CRIq)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 فروردین 1399

جواد حاتمی؛ علی فیضی خواجه؛ عباس رحیمی نژاد؛ حجت فراهانی؛ تارا رضاپور


9. روایی محتوایی، ساختار عاملی و تغییرناپذیری جنسیتی مقیاس جهت‌گیری تعلق پذیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 فروردین 1399

سید امیر امین یزدی؛ فرهاد تنهای رشوانلو؛ طلیعه سعیدی رضوانی؛ حسین کارشکی


10. اثربخشی آموزش برنامه‌ی تقویت مقابله‌ی زوجی (CCET) بر سازگاری زناشویی و راهبردهای مقابله‌ای زوجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 فروردین 1399

امید عیسی نژاد؛ زینب علیزاده


11. اثربخشی برنامه بهبود رابطه مبتنی بر رویکرد تلفیقی گاتمن و گلاسر بر عشق ، احترام و صمیمیت زناشویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 فروردین 1399

مهناز مرتضوی؛ رویا رسولی؛ حسن زارعی؛ سیمین حسینیان


12. رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و خلاقیت در دختران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398


13. تحلیل و تبیین مبنای انسان شناسی رفتارگرایان در نظام آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1393


14. بررسی مقایسه ای روش های مقابله با استرس بین افراد سرسخت و غیر سرسخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1393


15. رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و خلاقیت در دختران متوسطه اول

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1396


16. تطبیق رویکردهای پوزیتویسم و رفتارگرائی در طراحی آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1393